เที่ยวตามใจไป ปีนัง

ปีนัง เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งมีคนเชื้อสายจีนอยู่อาศัยมากที่สุด อาหารการกินส่วนใหญ่จึงเป็นอาหารจีน โดยส่วนตัวผมคิดว่าสภาพบ้านเมือง…