CASA CLOUD บ้านที่เชื่อมโยงธรรมชาติสู่พื้นที่ภายใน

การบรรจบของ ธรรมชาติ อันสวยงามสู่พื้นที่พักอาศัยภายในสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า “บ้าน” โดย BOONDESIGN เกิดเป็นเส้นสายอาคารที่งดงามบนความสงบนิ่ง สมชื่อ Casa Cloud ก้อนเมฆที่เป็นจุดบรรจบระหว่างผืนดินกับผืนฟ้า ออกแบบ: BOONDESIGN โดย คุณบุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์เจ้าของ: คุณชาลี สมุทรโคจร พื้นที่สัมพันธ์ของธรรมชาติและการอยู่อาศัย บ้านหลังนี้ใช้การยกระดับพื้นที่ขึ้นมาสู่ชั้น 2 เป็นพื้นที่หลักโดย เชื่อมโยง สวนและธรรมชาติที่นอกบ้านนั้นจะมีการไล่ระดับตามกันขึ้นมาจนถึงระเบียงห้องรับแขก การยกพื้นที่หลักมาไว้ที่ชั้นสองนั้นสร้างความเป็นส่วนตัวที่ดีกว่าพื้นที่ชั้นล่าง ทั้งยังเปิดโอกาสให้สามารถเปิดรับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ เพราะเป็นระดับที่พ้นจากสายตาโดยทั่วไปแล้วนั่นเอง เมื่ออยู่ในห้อง กระจกบานใหญ่สูง 4 เมตรจะสร้างบรรยากาศที่เหมือนสวนกับห้องรับแขกเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกัน ไม่มีการแบ่งกั้น พื้นที่ยาว 12 เมตรจึงให้ความรู้สึก คุณบุญเลิศตั้งใจออกแบบพื้นที่ส่วนนี้ให้มีความลื่นไหลต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นส่วนเดียวกันทั้งหมดเพราะไม่ต้องการให้พื้นที่ภายในถูกมองว่าเป็นเพียงอาคาร และพื้นที่ภายนอกเป็นเพียงแค่สวน แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นสัมพันธ์กันเกิดเป็นสถาปัตยกรรมนั่นเอง แม้แต่การเลือกวัสดุที่คำนึงถึงความการเชื่อมโยงธรรมชาติเข้ากับองค์ประกอบต่างๆเช่นเดียวกัน “ถ้านิยามว่าเป็นเพียงอาคาร นั่นอาจเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้าง แต่เราคิดไปมากกว่านั้น เราออกแบบพื้นที่ว่าง อย่างห้องนั่งเล่นนี้ที่ออกแบบเป็นพื้นที่ภายใน ดึงเอาธรรมชาติเข้ามา การยื่นชายคา การเลือกหินอ่อนดำที่จะไม่รบกวนทิวทัศน์ภายนอก ตลอดจนกรอบบานสีน้ำตาลเข้มที่กลมกลืนล้อไปกับแนวต้นไม้กิ่งไม้ก็เป็นความตั้งใจทั้งหมด เพราะธรรมชาติคือความงามที่สุดแล้ว ความโปร่งโล่งและสัมผัสได้ถึงธรรมชาติจึงเป็นการอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ที่ผมตั้งใจออกแบบให้กับเจ้าของบ้าน” อยู่สบาย เป็นส่วนตัว รับแดด ลม ฝน แม้บ้านหลังนี้จะหันหน้าทางทิศตะวันตก […]