นิทรรศการ The Making of Golden Teardrop

หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน จัดนิทรรศการ The Making of Golden Teardrop ผลงานของคุณอริญชย์ รุ่งแจ้ง…