RISC X บ้านและสวน ร่วมเผยแพร่ความรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being)

RISC และ บ้านและสวน ได้จับมือกันเผยแพร่ความรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) มาตลอดปี 2564 และในปี 2565 จึงได้สานต่อโครงการ โดยนำองค์ความรู้จาก 10 งานวิจัยและนวัตกรรมของ RISC มาต่อยอดเป็นคอนเทนต์ที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่านที่รักบ้าน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ระบุว่า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตอกย้ำกลยุทธ์การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ทุกชีวิต หรือ ‘For All Well-Being ’ ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ลูกบ้าน แต่รวมถึงสังคมโดยรวม จึงร่วมกับ ‘บ้านและสวน’ ผู้นำคอนเทนต์ด้านการออกแบบและที่อยู่อาศัย นำองค์ความรู้จาก 10 งานวิจัยและนวัตกรรมของ RISC ต่อยอดเป็นคอนเทนต์ที่เข้าใจง่าย เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตในบ้าน ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสู่สาธารณชน และให้แฟนคลับของบ้านและสวน ได้ติดตามเดือนละ 1 คอนเทนต์ เริ่มต้นเดือนมกราคม 2565 […]