สร้างและต่อเติมบ้านอย่างรู้กฎหมาย

นำเสนอเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านและต่อเติมบ้าน โดยอธิบายเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกว่าต้องทำอะไร ดูกฎหมายข้อไหน มีความหมายว่าอย่างไร หลังจากข้อนี้แล้วต่อด้วยข้อไหน จึงไม่ต้องไปเปิดกฎหมายอ่านอีก ทำให้อ่านเข้าใจง่ายแม้คนไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีส่วน Do&Don’t แนะนำเรื่องที่ทำได้และทำไม่ได้ซึ่งรวบรวมจากปัญหาที่พบบ่อยๆทั้งในบ้านและกับบ้านข้างเคียง เพื่อให้การออกแบบ สร้างบ้าน หรือต่อเติมบ้าน ไม่ขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐ และเพื่อนบ้าน ผู้เขียน : ศุภชัย ทรงแสงธรรม บาร์โค้ด : 9786161830564 ราคา : 285.00 บาท Preview