J HOUSE แก้ปัญหา บ้านหน้าแคบ ให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัย

บ้านหน้าแคบ ในประเทศเวียดนาม ตั้งใจออกแบบและก่อสร้างให้ตอบโจทย์กับความต้องการของคุณครูสาวเจ้าของบ้าน