ปลูกเคลขาย ในโรงเรือนหลังบ้านพื้นที่ 1 งาน สร้างเป็นอาชีพเสริม

ปันสุขฟาร์ม สวนผักเคลขนาดเล็กบนพื้นที่ 100 ตารางวา ของ คุณเปิ้ล -ทัศนีย์ ศรีมณีวงษ์ นักการตลาดสาวที่เพิ่มบทบาทจากพนักงานออฟฟิศมา ปลูกเคลขาย