รู้เรื่องกัญฯ วิธี ปลูกกัญชา ฉบับเบสิก

เรื่องต้องรู้ก่อน ปลูกกัญชา พืชที่ถูกปลดล็อคออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ปลูกได้ในครัวเรือน