4 ไอเดียปลูกต้นไม้ แทนงานประติมากรรมในสวน

ไอเดียปลูกต้นไม้ พรรณไม้ฟอร์มสวยแปลกตาหรือพรรณไม้ตัดแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นอีกหนึ่งที่สร้างจุดเด่นและความน่าสนใจในสวน ความสวยงามเหล่านี้ยังใช้ตกแต่งแทน ประติมากรรม ได้เลย