DOX House บ้านที่คนและน้องหมาได้แชร์ความสุขกัน

เมื่อความสุขของสุนัขเป็นหัวใจของการออกแบบบ้าน จึงแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่สำหรับสุนัข ส่วนพักอาศัยของคน และพื้นที่ที่คนและสุนัขได้แชร์ความสุขร่วมกัน บ้านสุนัขDOXhouse บ้านที่อยู่สบายใจคือบ้านสร้างที่ตามใจผู้อยู่ แต่เมื่อผู้อยู่ไม่ได้มีแค่คน แต่มีน้องหมาเกือบ 10 ชีวิตที่เป็นสมาชิกของครอบครัวด้วย ผลลัพธ์ของบ้านจึงไม่ธรรมดา เพราะได้แปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับน้องหมาให้กลายเป็นสเปซบ้านที่จะสร้างความสุขให้ทุกชีวิตได้อยู่ด้วยกันแบบเข้าอกเข้าใจกัน จนได้รับรางวัลเหรียญทองสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2022 ประเภทบ้านพักอาศัย โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ บ้านสุนัขDOXhouse ความผูกพันกับสุนัขของ คุณบุ๊ค – นรวีร์ วัยนิพิฐพงษ์ นายแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เริ่มตั้งแต่เมื่อครั้งยังจำความไม่ได้ แต่มีรูปสมัยเป็นเด็กน้อยขี่หลัง “โต้” เพื่อนสี่ขาตัวแรกพันธุ์อัลเซเชียนที่ยังมีภาพถ่ายเก็บไว้ ต่อมายังมีไซบีเรียนฮัสกี 3 ตัว แต่ด้วยบ้านที่อยู่เดิมมีพื้นที่ไม่กว้างขวางนัก จึงได้เช่าที่ดินระยะยาวขนาด 1 ไร่ ณ พื้นที่ปัจจุบันซึ่งอยู่ใกล้กัน ให้เป็นที่วิ่งออกกำลังกาย จนหลังกลับจากเรียนต่อต่างประเทศเมื่อ 5-6 ปีก่อน จึงตั้งใจปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้ดีขึ้น โดยติดต่อให้ คุณหนึ่ง – เอกภาพ ดวงแก้ว สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง EKAR  Architects เป็นผู้ออกแบบ และ Landscape […]