เปิดเงื่อนไข บ้านล้านหลังเฟส 3 ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ 3% ใน 5 ปีแรก

กรณีโครงการ บ้านล้านหลังเฟส 3 นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3