รวม 10 แบบบ้านที่ระบายความร้อนได้ดี

การออกแบบบ้านให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นให้โปร่ง โล่ง ระบายความร้อนอบอ้าว และรับลมหมุนเวียน เป็น วิธีลดบ้านร้อน ได้ดี