กลมกลืนกับธรรมชาติใน สไตล์คันทรีซาฟารี

กลุ่มบ้าน 3 หลังที่มีทั้งบ้านปูน บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ และบ้านไม้ ในสไตล์คันทรีซาฟารี บนพื้นที่ธรรมชาติร่มรื่นและวางตำแหน่งบ้านให้หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้เดิมให้มากที่สุด