เรือนหมู่ร่วมสมัย นิยามใหม่ของบ้านเพื่อ “ครอบครัว”

เลือกจะปลูก เรือนหมู่ร่วมสมัย สำหรับลูกๆไว้ในบริเวณเดียวกับบ้านหลังเดิมแต่มีสวนที่เชื่อมต่อเรือนทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทั้งหมดก็เพื่อจะคงไว้ซึ่งคำว่า “ครอบครัว”