หูกระจงแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Terminalia sp. วงศ์: Combretaceae ประเภท: ไม้พุ่ม ลำต้น: สูง 3 เมตร ทรงพุ่มคล้ายรูปกรวยคว่ำ ลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นชั้น ใบ: ใบเดี่ยวออกเวียนสลับรอบกิ่ง รูปใบหอกแกมรูปแถบ กว้าง 1.5- 3 เซนติเมตร ยาว 6 – 10 เซนติเมตร ปลายใบและโคนใบแหลม สีเขียวอมเหลือง เส้นใบและกึ่งกลางใบสีม่วงแดง ก้านใบสั้น ดอก: ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกที่ซอกใบปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก สีขาวนวลหรือขาวอมเหลือง เมืองไทยยังไม่พบออกดอก อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนและดินร่วนปนทราย แสงแดด: แสงแดดตลอดวันถึงครึ่งวัน น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: ตอนกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกประดับแปลง เกร็ดน่ารู้:  ชื่อสกุลมาจากภาษาละตินว่า terminus สื่อถึงพุ่มใบที่กระจุกอยู่ปลายกิ่ง บางเว็บไซต์ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Terminalia benzoe Pers. แต่เป็นชื่อที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับ

แตรสวรรค์

ลำโพง/Salmon Angel’s Trumpet   ชื่อวิทยาศาสตร์: Brugmansia versicolor Lagerh. วงศ์: Solanaceae ประเภท: ไม้พุ่ม ลำต้น: สูง 2-3 เมตร แตกลำต้นใกล้ผิวดินเป็นหลายลำ เปลือกสีขาว ฉ่ำน้ำ กิ่งเปราะ ใบ: ใบรูปรี ใบบางและยาว 18-25 เซนติเมตร มีขนนุ่ม ดอก: ดอกออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกรูปแตรหรือรูปลำโพง โคนกลีบดอกเป็นหลอดยาว 15-20 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีขาว ขาวอมชมพู หรือขาวอมเหลือง ดอกบานคว่ำลง ปลายกลีบโค้งงอนขึ้น เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12-15 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี แต่ดกมากในช่วงฤดูฝน บานได้นาน 2-3 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ บางพันธุ์ไม่หอมในช่วงกลางวัน แต่หอมแรงในช่วงใกล้พลบค่ำจนถึงเช้า อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี […]

มะพลับ

มะพลับไทย ชื่อวิทยาศาสตร์: Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. วงศ์: Ebenaceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร ทรงพุ่ม: กลม แน่นทึบ ลำต้น: เปลือกต้นสีเทาปนดำ ผิวเรียบ แตกเป็นร่องเล็กๆ ตามยาว ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ กว้าง 2.5 – 8 เซนติเมตร ยาว 10 – 30 เซนติเมตร ปลายใบแหลมทู่หรือมน โคนใบมนหรือสอบเป็นรูปลิ่ม แผ่นใบหนาสีเขียวเหลือบเงิน ดอก: ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น สีขาวอมเหลือง ดอกเพศผู้เป็นช่อกระจุกออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 4 แฉก มีขนปกคลุม กลีบดอก 4 กลีบ ดอกเพศเมียออกดอกเดี่ยวคล้ายกับดอกเพศผู้ แต่ดอกใหญ่กว่า เส้นผ่านศูนย์กลางดอกบาน 3 – […]

มะกอก

กอกเขา/มะกอกดง/Hog Plum ชื่อวิทยาศาสตร์: Spondias pinnata (L.f.) Kurz วงศ์: Anacardiaceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: 10 – 40 เมตร ทรงพุ่ม: กลมและโปร่ง ลำต้น: เปลือกต้นเรียบ สีเทา ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 4 – 5 คู่ รูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยักฟันเลื่อย ยอดอ่อนสีแดงเรื่อ ดอก: ช่อดอกออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ช่อโปร่ง ห้อยโค้งลง ดอกเล็กสีขาวอมเหลือง ผล: รูปไข่ ขนาด 3 – 4 เซนติเมตร สีเขียว เนื้อในเมื่อสุกสีเหลือง เปลือกเหนียว เมล็ดแข็ง รอบเมล็ดมีเสี้ยนแข็งมาก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี น้ำ: […]