ไปเที่ยวทุ่งชม ” ดอกนิลุบล ” กันเถอะ! ….

ภาพเบื้องหน้าที่มองเห็นแต่ไกลนี้ตอนแรกก็คิดไปว่าช่างเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์ แต่จริงๆแล้วคือทุ่ง ดอกนิลุบล หรือผักอีฮีนของชาวอีสานนั่นเอง