บ้าน บ้าน ฉบับที่ ๓

ความสุขเล็กๆ หมายเลขสากลประจำหน้งสือ 978-974-247-321-1 พิมพ์ครั้งแรก  มิถุนายน 2555 นักเขียน ภัทรสิริ อภิชิต ขนาดหนังสือ 15×21 ซม. ปกอ่อน ราคา 195 บาท เมื่อเรามีความสนใจใคร่รู้ในสิ่งใด มักจะมีแรงบางอย่างดึงดูดให้เราเข้าใกล้หรือพบกับสิ่งนั้นเสมอ ความสนใจของ “บ้าน บ้าน” หลีกไกลจากกระแสหลักไปทุกที ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ดี หรือปราศจากคุณค่า เพียงแต่มันไม่สนุกที่จะทำบริโภค ชื่นชมหรือวิ่งตาม “ผู้ชี้นำ” โดยไม่ได้ถามความต้องการที่แท้จริงชองตนเอง เมื่อเราทำสิ่งใดโดยมีเดิมพันแค่ความสุขใจ เรามักจะทำได้ดีเสมอ เรื่องราวที่ “บ้าน บ้าน” ฉบับที่ ๓ นี้ต้องการนำเสนอคือ เรื่องของคนที่มุ่งมั่นทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขในใจ ทำในสิ่งที่รักด้วยมือของเขาเองแทบทุกขั้นตอน เพื่อจะได้สัมผัสความสุขเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ระหว่างทาง แม้จะต้องเดินสวนทิศกับคนจำนวนมากในสังคมก็ตาม นอกจากความสุขในการลงมือทำ พื้นที่ทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่แยกจากงานไม่ขาด สำหรับบางคนอาจหมายถึงบ้านหลังที่สอง ในหนังสือเล่มนี้ เราได้พบตัวอย่างของการสร้างสรรค์พื้นที่ทำงานให้สวยงามน่าอยู่และสร้างแรงบันดาลใจ ไปพร้อมๆกับได้รู้จักชีวิตและผลงานของพวกเขา สั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/Baanlaesuanbooks/