PDM BRAND : FOCUS ON DESIGN

เสื่อลายกราฟิกที่ต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต มากกว่าจะมองเป็นงานดีไซน์ที่แพงจนจับต้องไม่ได้ หรืออาร์ตจัดจนไกลตัว