BRASS FAUCET “หัวก๊อกน้ำ” ทองเหลือง

หัวก๊อกทองเหลืองรูปสัตว์ชนิดต่างๆ สําหรับโชว์ในบริเวณอ่างล้างมือแบบเอ๊าต์ดอร์ หรือส่วนอาบน้ําก่อนลงสระว่ายน้ํา