Garden & Farm vol.7 ผลไม้ในสวน

ผลไม้ในสวน เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-18-1546-2 พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2559 จำนวน 120 หน้า ราคา 225 บาท ประเทศไทย เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เป็นอู่ข้าวอู่น้ำและมีพืชพรรณนานาชนิด โดยเฉพาะ “ผลไม้” ซึ่งมีมากชนิดและหลายรสชาติให้ได้ลิ้มลองกันตลอดปี ไปดูกันว่ามีผลไม้ชนิดใดบ้างที่เราน่าจะปลูกไว้ที่บ้าน เรียนรู้เทคนิคการปลูก การขยายพันธ์ุ การดูแลและเก็บผลไม้ เยี่ยมชมสวนผลไม้เลื่องชื่อและอ่านประสบการณ์การปลูกเลี้ยง การพัฒนาพันธุ์ของเจ้าของสวนและบุคคลหลายอาชีพ การทำเครื่องมือเก็บผลไม้ไว้ใช้เอง ตลอดจนการนำผลไม้มาเครื่องดื่มและของหวาน สั่งซื้อหนังสือที่นี่ : https://www.facebook.com/Baanlaesuanbooks/