กัลปพฤกษ์

 กานล์ / Pink Cassia / Pink Shower / Wishing Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassia bakeriana Craib
pink cassia1วงศ์: Fabaceae
ประเภท: ไม้ต้น ผลัดใบ
ความสูง: 5 – 15 เมตร
ทรงพุ่ม: กลมหรือรูปร่ม
ลำต้น: เปลือกต้นสีเทา
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ แกนกลางใบประกอบยาว 15 – 40 เซนติเมตร ใบย่อย 5 – 8 คู่ รูปไข่แกมรูปขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 1.5 – 3.5 เซนติเมตร ยาว 6 – 9 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือมีติ่งสั้น
ดอก: เป็นช่อกระจะออกตามกิ่ง ยาว 5 – 10 เซนติเมตร มีกลีบดอก 5 กลีบ สีชมพู และเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อใกล้โรย เกสรเพศผู้สีเหลือง ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
ผล: ฝักกลม ยาว 15 – 30 เซนติเมตร เมื่อแก่สีดำ เนื้อในสีขาว ภายในมี 30 – 50 เมล็ด
ดิน: ดินร่วนปนทราย
น้ำ: น้อย ทนแล้ง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูกที่เหมาะสม 4 – 9 เมตร นิยมปลูกตามสวนสาธารณะหรือริมถนน เนื้อไม้และเปลือกมีสารแทนนิน ใช้ฟอกหนัง เป็นไม้ถิ่นเดียวของไทยและเป็นพรรณไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น