ประกาศผลรางวัล Show me your home 7

 

รางวัลที่ 1 รางวัลมูลค่า 60,000 บาท

เงินสด     30,000    บาท  พร้อม Gift Voucher Boonthavorn มูลค่า 30,000 บาท ได้แก่

 • pbunnin

รางวัลที่ 2 รางวัลมูลค่า 40,000 บาท

เงินสด    20,000    บาท พร้อม Gift Voucher Boonthavorn มูลค่า 20,000 บาท ได้แก่

 • Pumuq Piyawan

รางวัลที่ 3 รางวัลมูลค่า 20,000 บาท

เงินสด     10,000    บาท พร้อม Gift Voucher Boonthavorn มูลค่า 10,000 บาท ได้แก่

 • Suanpuk Vrw

รางวัล Popular Vote มูลค่า 10,000 บาท

เงินสด  5,000 บาท พร้อม Gift Voucher Boonthavorn มูลค่า 5,000 บาท ได้แก่

 • Pum Sommerhalder

รางวัลพิเศษ Special Gift Voucher By Boonthavorn มูลค่า 5,000 บาท ได้แก่

 • Aims Jindangern

 

 

ประกาศผลรางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวต

รับของที่ระลึก The cloud ผ้าห่ม Quilt สีเบจ ลายก้อนเมฆ size 70″x80″  มูลค่า 990 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

 1. คุณพุทธินันท์  พันธ์ศิริ
 2. คุณภิญญลักษณ์  อัครนิธิศรีสุข
 3. คุณดาราภรณ์  เล้งรักษา
 4. คุณณภัทร  ปฐมวรชาติ
 5. คุณกีรติ จันทร์ประสิทธิ์

รับของที่ระลึก กระเป๋าผ้าห่ม 2 in 1 ลายสามเหลี่ยม size 30″x40″ มูลค่า 390 บาท  จำนวน  5 รางวัล ได้แก่

 1. คุณวรธรรม  สละวาสี
 2. คุณณัฐวัฒน์  ตู้เจริญ
 3. คุณนที  ยงฤทธิกุล
 4. คุณเกศรินทร์  วงศ์นิมิตรกุล
 5. คุณวีณา   สวนรัตน์

หมายเหตุ

 

 • คัดเลือกจากภาพมุมบ้าน มุมสวน ที่สวย เหมาะสำหรับการจัดทำคอลัมน์บ้านในนิตยสาร my home โดยทีมงานจากกองบรรณาธิการนิตยสาร my home
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 • ผู้โชคดีต้องยอมรับเงื่อนไขการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากการรับเงินรางวัล
 • ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลทาง E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 31 ก.ค. 61 หากไม่มีการยืนยัน ทางทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์