นิทรรศการภาพถ่าย “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ”

นิทรรศการภาพถ่าย “ ร.๙ ในหลวงในดวงใจ 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท เอสซิลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอสซิลอร์ วิชชั่น ร่วมกับศิลปินช่างภาพจำนวน ๑๔ ท่าน ร่วมจัดทำหนังสือและนิทรรศการภาพถ่าย “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ” ขึ้น เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเลนส์กล้องถ่ายภาพที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี ความปลื้มปิติยินดีและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชการที่ ๙) ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ศิลปินช่างภาพ ๑๔ ท่าน จึงพร้อมใจกันทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สึกและ พลังความจงรักภักดีของ ปวงชนชาวไทย เพื่อมุ่งหมายให้เป็นภาพแห่งยุคสมัยในรัชกาลที่ ๙ ผ่านมุมองและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินที่แตกต่างกัน

ในหลวงในดวงใจ

นิทรรศการภาพถ่าย “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ”เป็นนิทรรศการที่เหล่าศิลปินได้ถ่ายทอดเรื่องราวของความเคารพ ความผูกพันของประชาชนชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านมุมมองที่แตกต่างกันออกไปโดยยึดหลักปรัชญาคำสอนของพระองค์ท่าน เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอันล้ำค่านี้ขึ้นมา ซึ่งมุ่งหวังให้เป็นการบันทึกไว้ในอีกหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อให้สืบทอดถึงลูกหลานชาวไทยได้เห็นว่าพระองค์ท่านอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทย อีกทั้งเป็นแบบอย่างให้กับศิลปินนักถ่ายภาพในยุคนี้หรือในอนาคตที่ได้ดูหนังสือเล่มนี้ ว่าพระองค์ท่านได้ทรงงานด้านการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องและมีความหลากหลาย อันล้วนมีคุณค่าทางศิลปะเป็นอย่างมาก โดยมีการนำเสนอความหลากหลายของศิลปะภาพถ่ายโดยยึดหลักปรัชญาคำสอนของพระองค์ท่าน ร้อยเรียงและสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานหนังสือที่ทรงคุณค่า

และเป็นอนุสรณ์ให้น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกคนตลอดไป 14 ศิลปินชั้นนำของประเทศไทยที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าในนิทรรศการครั้งนี้ เป็นศิลปินที่มีผลงานและได้รับรางวัลชนะชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ จากการประกวดถ่ายภาพชิงถ้วยพระราชทาน มาอย่างมากมาย อาทิเช่น สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์, บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, สุรพล สุคำทัศน์, วรรณธนี อภิวัฒนเสวี รวมถึงศิลปินที่มีผลงานภาพถ่ายออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, กำธร เภาวัฒนาสุข, จิรฐา นรพิทยนารถ และ อลิซ วิชช์โชติ เป็นต้น

รายชื่อ ๑๔ ศิลปินร่วมแสดงงาน
๑. สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
๒. บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
๓. สุรพล สุคำทัศน์
๔. วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
๕. กำธร เภาวัฒนาสุข
๖. กิติ กิตติพงศ์สถาพร
๗. พุฒิธร พรหมดวง
๘. สัญชัย ลุงรุ่ง
๙. พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล
๑๐. ณกฤช จรูญศรีรักษ์
๑๑. จิรฐา นรพิทยนารถ
๑๒. อลิซ วิชช์โชติ
๑๓. วรรนธนี อภิวัฒนเสวี
๑๔. วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

สำหรับใครที่สนใคร เชิญชมงานนิทรรศการภาพถ่ายจากช่างภาพ 14 ท่าน ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. โดยงานจะเเสดง ใน 2 พื้นที่คือ หอศิลป์ร่วมสมัย ดีคุ้น ( d Kunst )  เเละ พื้นที่แสดงงาน โรงงานเถ้าฮงไถ่ จังหวัดราชบุรี เปิดให้ชม ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 – 21 มกราคม 2561

พื้นที่แสดงงาน
เถ้าฮงไถ่  : เปิดทุกวัน 8.00 -17.00 น.

d Kunst : เปิด พุธ – อาทิตย์ 11.00 – 18.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม : facebook.com/kingofourhearts

 

อ่านต่อ :

วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ทายาท เถ้าฮงไถ่ รุ่นที่ 3 ผู้ถ่ายทอดความทรงจำผ่านก้อนดิน


 

เรื่อง – ภาพ เอกสารประชาสัมพันธ์