ใจบ้านสตูดิโอ: เมื่อทุกเสียงให้ความหมายในงานออกแบบ

ใจบ้านสตูดิโอสำนักงานออกแบบจากจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผลงานส่วนใหญ่อยู่ภายใต้บริบทในภาคเหนือ ซึ่งแต่ละผลงานล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นที่จะพาทุกคนรู้จักและเข้าใจ “หัวใจของความเป็นชุมชน” มากขึ้น ผ่านงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่เพียงเรื่องของความงาม

สตูดิโอเล็กๆ แห่งนี้ เกิดจากการรวมตัวของ 3 สถาปนิก คือ คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร, คุณทนวินท วิจิตรพร และ คุณแพรวพร สุขัษเฐียร แต่ทุกผลงานล้วนผ่านการสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนในวงกว้าง

ภายใต้รูปลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมที่ดูเรียบง่ายเหล่านั้น เกิดจากการนำ “ปรัชญา 5 ไมล์ของคานธี” มาเป็นหัวใจในงานออกแบบ โดยมีใจความสำคัญอยู่ที่การเลือกใช้วัสดุท้องถิ่นในระยะไม่เกิน 5 ไมล์ มาใช้สำหรับการก่อสร้างอาคาร ช่วยลดทั้งการขนส่ง สร้างโอกาส และสร้างคุณค่าให้กับคนในชุมชนเหล่านั้นไปพร้อมกัน

สิ่งหนึ่งที่นับเป็นกระบวนการสำคัญของใจบ้านสตูดิโอ คือ “การทำงานร่วมกับเจ้าของพื้นที่” โดยเจ้าของโครงการหรือคนในชุมชนนั้นๆ จะถูกเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนออกแบบ ผ่านการใช้เครื่องมือ (Tools) ง่ายๆ ที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าใจได้ ส่งผลให้พวกเขาต้องลงพื้นที่จริงเพื่อทำการศึกษาข้อมูล พฤติกรรม วัฒนธรรม และบริบทโดยรอบ เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ก่อนนำไปสู่งานออกแบบที่ตอบสนองอย่างแท้จริง

“เราอยากให้บ้านหรือสถาปัตยกรรมสะท้อนวิถีชีวิตของเจ้าของ ไม่ใช่สไตล์ของใจบ้าน เราไม่มีสไตล์ มีแต่แนวคิด เพื่อให้ความงามนั้นงอกเงยขึ้นมาจากตัวตนของเจ้าของบ้านหรือผู้ใช้งานเอง”

แพรวพร สุขัษเฐียร

ใจบ้านสตูดิโอAkha Ama Coffee Farm and Factory : โรงคั่วกาแฟที่ต่อลมหายใจของคนในชุมชน

โปรเจ็กต์ดีๆ จากความตั้งใจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เชื้อสายอาข่า ที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างอาชีพให้กับชุมชนของตนเอง โดยได้ใจบ้านสตูดิโอเข้าไปสานฝันด้วยการออกแบบศูนย์การเรียนรู้และโรงคั่วกาแฟ ที่นอกจากเป็นร้านกาแฟ และโรงงานกาแฟแล้ว ยังเป็นพื้นที่จัดอบรมสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงออกแบบวางผังพื้นที่สวนป่าวนเกษตรเพื่อทำการปรับปรุงหน้าดินที่เสียไปให้กลับมาสมบูรณ์พร้อมพัฒนา ด้านตัวอาคารออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมของชาวอาข่า ด้วยการนำโครงสร้างไม้ไผ่ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาเป็นวัสดุหลัก พร้อมสอดแทรกแนวคิดอันเป็นปรัชญาดั้งเดิมผสานเข้ากับความทันสมัย

ใจบ้านสตูดิโอโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา : โรงพยาบาลชุมชนในฝัน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

หนึ่งในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อชุมชน ที่ทีมสถาปนิกใจบ้านสตูดิโอได้เข้าไปสร้างกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโรงพยาบาลเชิงสร้างสรรค์ทั้งเชิงกายภาพและสังคม โดยประชากรในพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอญอ และชนเผ่าต่างๆ ซึ่งมีหัวใจในการดำรงชีวิตคือ “การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ” จึงนำไปสู่การตีความหมายและถอดรหัสเชิงพื้นที่ในรูปแบบของ “พื้นที่รอบเตาไฟ” หรือ “แม่เตาไฟ” รวมถึง “ข่วง” พื้นที่สร้างปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชนชาวเขา เพื่อเป็นการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจไปในคราเดียวกัน

ใจบ้านสตูดิโอ

สำหรับใครที่อยากร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคุณแพรวพร สุขัษเฐียร ผู้ร่วมก่อตั้งใจบ้านสตูดิโอ ในหัวข้อ “Design For Human Nature : การออกแบบเพื่อผู้คน สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ” พบกันได้ในงานเสวนา Room x  Living ASEAN Design Talk ครั้งที่ 3 “Conscious Design : ออกแบบด้วยจิตสำนึก” วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายนนี้ เวลา 16.00-18.00 น. ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2017 โซน Room Pavilion, อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำรองที่นั่งฟรีที่ www.baanlaesuan.com/designtalk-register