“9 เส้นทางตามรอยพระบาท” โครงการในพระราชดำริ ใกล้เมืองกรุง

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

“ศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และพัฒนาการเกษตร เพื่อเกษตรกรรมบริเวณริมอ่างเก็บน้ำดอกกราย”

การที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก นอกจากคนพื้นถิ่นจะประกอบอาชีพชาวประมง ออกเดินเรือหาปลาบนผืนทะเลอันสวยงามและขึ้นชื่อ อาชีพเกษตรกรรมก็นับเป็นอีกหนึ่งหนทาง ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในสองจังหวัดนี้ด้วยเช่นกัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่นี้ สำหรับผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ที่จะพาตัวเองไปสัมผัสกับกลิ่นดินกลิ่นใบไม้
ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2523 ด้วยสภาพพื้นที่ป่าของจังหวัดระยอง-ชลบุรี ถูกทำลายจึงขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินและขาดแหล่งน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดตั้งโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จ.ระยอง-ชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ ดอกกราย เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ และการประมงเพื่อการบริโภค
ปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้ใช้เป็นสถานฝึกอบรม ที่เพียบพร้อมไปด้วยอาคารและแปลงเกษตรสาธิต สำหรับศึกษา ดูงานได้เป็นอย่างดี


ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง

“ด้วยพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ฟื้นฟูเต่าทะเล ทำให้เกิดความตื่นตัวของประชาชน ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าไทย”

หลังจากที่กรมประมง ได้รับพระราชทานเกาะมันใน จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี พ.ศ. 2522 ตั้งแต่บัดนั้นเต่าทะเลจำนวนมาก ก็ได้รับความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากภาวะการสูญพันธุ์ อีกทั้ง ไข่เต่ามากมายนับไม่ถ้วน ได้ถูกนำมาอนุบาลเพาะเลี้ยง ในศูนย์จนเติบใหญ่และแหวกว่ายกลับสู่ท้องทะเลได้อย่างสมบูรณ์
เกาะมันในเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีอ่าวที่งดงามอยู่หลายจุด ทั้ง อ่าวต้นมะขาม อ่าวโกงกาง อ่าวหินโขดหญ้า และอ่าวหน้าบ้าน ใครที่มีโอกาสเดินทางมาที่เกาะแห่งนี้ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลไทยและสัตว์ทะเลอื่นๆ มากมาย


จุดชมวิวเนินนางพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จ.จันทบุรี

“จุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนถนนเลียบทะเลที่ยาวและสวยงามที่สุด ในเมืองไทย”

โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่เชื่อมโยงจังหวัดระยอง จันทบุรีตราด ซึ่งมีระยะทางรวมกว่าร้อยกิโลเมตร มีจุดชมวิวขึ้นชื่อ สำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปกับวิวทะเลที่ขนาบข้างด้วยทิวทัศน์ของภูเขาสีเขียว กับถนนที่คดเคี้ยวสวยงาม
จุดชมวิวเนินนางพญา ที่ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ถนนเลียบชายทะเลที่ยาวที่สุดในเมืองไทย ที่สามารถขับรถชมวิวทะเล หรือปั่นจักรยานทางไกลมาเรื่อยๆ จากปากน้ำประแส จังหวัดระยอง มาจรดเนินนางพญาที่มี จุดชมวิวขึ้นชื่อแห่งนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างอ่าวคุ้งวิมานและ อ่าวคุ้งกระเบนของจังหวัดจันทบุรี
ที่จุดชมวิวเนินนางพญาแห่งนี้ จะมองเห็นวิวทะเลกับถนนที่คดเคี้ยวสวยงาม รวมทั้งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว ความสวยงามของจุดชมวิวและถนนเส้นนี้ จึงกลายเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งหลาย รวมทั้งนักปั่นที่พร้อมจะพาจักรยานคู่ใจลุยไปจนสุดทาง


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย จ.ชลบุรี

“สถานที่รวบรวมและจัดแสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย”

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย แหล่งเรียนรู้ด้านเกาะและทะเลไทยแห่งสำคัญ ตั้งอยู่ในบริเวณเขาหมาจอ ตำบลแสมสาร ซึ่งอัดแน่นไปด้วยความรู้ที่น่าสนใจมากมาย
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ก่อตั้งขึ้น โดยกองทัพเรือ เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ในประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีสถาปัตยกรรมที่วางตัวเรียงรายกันอย่างสวยงามบนเนินเขา

เส้นทางตามรอยพระบาทอื่นๆ คลิกที่นี่


ข้อมูลและภาพ: 70waysofking.tourismthailand.org

เรื่องและเรียบเรียง: Bundaree D.