ความเป็นส่วนตัวที่ไม่ปรุงแต่ง

ความเป็นส่วนตัวที่ไม่ปรุงแต่ง
          ทุกคนต้องการความเป็นส่วนตัว แต่สำหรับการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวซึ่งมีพ่อ แม่ และลูกความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนจึงคล้ายกับวงกลมสามวงที่ซ้อนทับกันอยู่ ความสุขที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับนั้น มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับวิถีการใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัว
          ครอบครัวจันทรคณา เป็นครอบครัวขนาดกลาง ประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูกชาย 2 คน และเป็น ครอบครัวหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการมีพื้นที่ส่วนตัวร่วมกับการใช้พื้นที่ส่วนกลางของบ้าน หลังจากใช้เวลานานพอสมควรในการพูดคุยกับสถาปนิกหลายๆ คน ในที่สุดก็ได้พบ คุณเต้อ – นันทพงศ์ ยินดีคุณ สถาปนิกอิสระผู้ออกแบบและดูแลการก่อสร้างบ้านหลังที่สามของครอบครัวนี้ให้ใกล้เคียงกับความต้องการของเจ้าของบ้านมากที่สุด
          จากประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครในบ้านหลังที่หนึ่งและหลังที่สองที่เจ้าของบ้านบอกว่า “บางทีไม่พร้อมจะรับแขก อย่างแขกของลูกมาก็ต้องเดินตัดผ่านพื้นที่ส่วนตัว หรือบางส่วนต้องใช้งานร่วมกันมีความรู้สึกว่าไม่สะดวก บางทีอยากอยู่เงียบๆ แต่ทำไม่ได้” ประกอบกับความวุ่นวายของชีวิตในเมือง ทำให้
          เจ้าของบ้านตัดสินใจเลือกมาปลูกบ้านอีกหลังที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ในเขตปริมณฑล เจ้าของบ้านบอกเหตุผลที่เลือกที่นี่ว่า “อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ดี ปลูกอะไรก็ขึ้น อาหารอุดมสมบูรณ์ เดินทาง ไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ง่าย ที่สำคัญ อยู่ใกล้กรุงเทพฯ จึงเดินทางมาทำงานได้สะดวก ใช้เวลาเพียง 45 นาทีเท่านั้น
          บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี บนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ จากประตูรั้วหน้าบ้านจะต้องผ่านสวนที่ปลูก ไม้พื้นถิ่นและพืชผักสวนครัว ก่อนไปถึงตัวบ้านที่ผสมผสานระหว่างโครงสร้างคอนกรีตกับไม้ ทำหลังคาจั่วมุงไม้สนซีดาร์ ลักษณะเป็นกลุ่มบ้านชั้นเดียวสไตล์ทรอปิคัล?แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วนหลักๆ คือ เรือนนั่งเล่นรับประทานอาหาร และห้องรับรองแขก ส่วนอาบน้ำกึ่งกลางแจ้ง เรือนนอนใหญ่ เรือนนอนลูกชาย และศาลาท่าน้ำ โดยยกตัวเรือนสูงเหนือพื้นดินประมาณ 1.50 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมถึงและช่วยลดปัญหาความร้อนสะสมจากพื้นดิน รวมถึงเป็นที่ติดตั้งงานระบบต่างๆ ของบ้าน ภายในบ้านเล่นระดับความสูงระหว่างพื้นชานกับพื้นเรือน ทุกหลังเชื่อมต่อกันด้วยลานบ้านตามแนวคิดแบบเรือนไทย แต่เนื่องจากพื้นที่หน้ากว้างอยู่ติดริมแม่น้ำทั้งหมด?สถาปนิกจึงคลี่คลายจากการรวมกลุ่มและเชื่อมต่อของลานบ้านให้แผ่ขยายขนานกับแนวแม่น้ำ เพื่อให้ทุกพื้นที่ได้รับลมและมุมมองได้อย่างเต็มที่
          สำหรับพื้นที่ส่วนกลาง นอกจากจะใช้เป็นที่นั่งเล่นและรับประทานอาหารแล้ว ยังใช้เป็นที่รองรับแขก และกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง และสนทนาระหว่างมื้ออาหาร ขณะที่พื้นที่ ส่วนตัวอย่างเรือนนอนและส่วนอาบน้ำจะแยกออกมาเป็นสัดส่วนต่างหาก

 

เรื่องโดย : รนภา นิตย์
ภาพโดย : ราสิเกติ์ สุขกาล