ประตู หน้าต่าง

คำถามยอดฮิตจากลูกค้าที่เลือกใช้ ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR

ประตู หน้าต่าง
ประตู หน้าต่าง

คุณมิว : มีขั้นตอนในการสั่งซื้ออย่างไรบ้าง?

WINDSOR : เมื่อคุณมิวตรวจสอบแบบและสรุปราคากันแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

  1. ลูกค้าเซ็นสัญญาสั่งซื้อสินค้า
  2. หน่วยงานบริการติดตั้งเข้าตรวจสอบหน้างานเพื่อทำแบบสินค้าสำหรับสั่งผลิต
  3. ลูกค้าอนุมัติแบบเพื่อสั่งผลิต โดยเซ็นชื่อกำกับในแบบผลิตทุกชุด
  4. ดำเนินการผลิตและขนส่งสินค้าถึงหน้างานประมาณ 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าอนุมัติแบบผลิต
  5. ช่างเข้าติดตั้งสินค้าพร้อมทำความสะอาด ส่งมอบงาน รวมถึงแนะนำการใช้งานสินค้า

ประตูหน้าต่าง


คุณแทน : เวลาติดตั้งควรเตรียมพื้นที่หน้างานอย่างไร

WINDSOR : ก่อนการติดตั้งทีมงานจะเข้าตรวจสอบการทำช่องเปิด (งานปูน) และประสานงานให้ช่างก่อสร้างทำช่องเปิดให้ได้ขนาดและถูกต้องตามมาตรฐาน เพราะถ้าเริ่มต้นจากการก่อสร้างช่องเปิดให้ได้มาตรฐานแล้ว ก็จะลดปัญหาที่ตามมาได้มากไม่ว่าจะติดตั้งประตูหน้าต่างประเภทไหนก็ตาม โดยมาตรฐานช่องเปิดที่เหมาะสมมีดังนี้

  • ช่องเปิดต้องได้ดิ่งได้ฉาก จะทำให้ประตูหน้าต่างเปิดปิดได้ ปกติ ไม่มีปัญหาบานเลื่อนตกรางหรือเลื่อนฝืด
  • กรณีที่ติดประตูหรือหน้าต่างเสมอขอบผนังด้านในบ้าน ควรทำบ่าปูนด้านนอกให้มีความลาดเอียงออก เพื่อลดปัญหาน้ำซึมเข้าใต้วงกบประตูหน้าต่าง
  • ช่องเปิดที่ดี ควรมีกันสาดหรือบัวปูนกันน้ำหยด เหนือวงกบประตูหน้าต่าง เนื่องจากถ้าไม่มีส่วนนี้แล้ว ผนังจะรับน้ำฝนที่ไหลมาจากผนังและมาลงที่ประตูหน้าต่างได้ หากประตูหน้าต่างไม่มีระบบะบายน้ำหรือป้องกันน้ำที่ดี อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำรั่วซึมเข้ามาในตัวบ้านได้ กรณีที่ไม่มีบัวปูนด้านบน อาจติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมก็ได้เช่นกัน เช่น หลังคากันสาด เป็นต้น
  • ช่องเปิดต้องมีโครงสร้างเสริมเหล็กหรือคานเอ็นเสาเอ็นรอบกรอบประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันปูนแตกหรือกะเทาะได้ง่าย รวมถึงการใช้งานระยะยาวที่จะช่วยลดการแตกร้าวของขอบปูนตามมุมประตูหน้าต่าง
  • ปูนซีเมนต์ที่ใช้ต้องไม่ผสมทรายมากเกินไปเพื่อประหยัดซีเมนต์และลดต้นทุน เพราะจะทำให้กำแพงร่วนและแตกง่ายเมื่อตอก-เจาะ

ประตูหน้าต่าง ประตูหน้าต่าง ประตูหน้าต่าง