ปลูกดาวเรือง

ปลูกดาวเรืองให้เหลืองสะพรั่ง

ปลูกดาวเรือง
ปลูกดาวเรือง

โรคและแมลงที่พึงควรระวัง

1. โรคใบจุดไหม้

ดาวเรือง โรคและแมลง

อาการ – ใบแก่มีแผลเป็นวงซ้อนกระจายทั่วใบ แผลจำนวนมากอาจลามติดกันในสภาพที่มีความชื้นสูงทำให้ใบไหม้

วิธีป้องกัน – ใช้สารเคมีป้องกันโรคแพร่กระจาย ได้แก่ คลอโรทนโลนิล และแมนโคเซบ

2. โรคเหี่ยวเขียว

ดาวเรือง โรคและแมลง

อาการ – ต้นเหี่ยวเป็นซีกหรือทั้งต้นในขณะที่ยังมีสีเขียวอยู่ ท่อลำเลียงมีสีน้ำตาลและมีของเหลวขาวขุ่นไหลออกเมื่อจุ่มในน้ำ

วิธีป้องกัน – กำจัดต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงและกำจัดทันที และเลือกใช้พันธุ์ที่ต้านทานโรค

3. โรคเน่าจากรา หรือราน้ำหมาก

ดาวเรือง โรคและแมลง

อาการ – กลีบเลี้ยง กลีบดอก ก้านดอกและใบมีสปอร์ราลักษณะคล้ายเข็มหมุดเล็กปกคลุม

วิธีป้องกัน – พ่นป้องกันการกระจายตัวของโรคด้วยสารเคมีในกลุ่ม ไดโทโอคาร์บาเมท หรือคอปเปอร์

4. เพลี้ยไฟ

ดาวเรือง โรคและแมลง

อาการ – เข้าทำลายโดยดูดน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนและใบอ่อน มีรอยซีดตามใบหรือกลีบเลี้ยงของใบ

วิธีป้องกัน – ฟูโนบูคาร์บ 50 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ,มาลาไทออน 20-30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ,เฟนิโตรไทออน 10-20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร

5. หนอนชอนใบ

ดาวเรือง โรคและแมลง

อาการ – ทำลายใบอ่อนตัวหนอนที่ฟักจากไข่ไชชอนเป็นทางยาว ใบที่ถูกทำลายจะแสดงลักษณะแคระแกร็นบิดเบี้ยว

วิธีป้องกัน – เมโทมิล 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ,คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ,อะบาแมกติน 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ,ไบเฟนทริน 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศรแดง 

เรื่อง : “อรรถ” , “Gott”


วิธีทำให้ ดาวเรือง ออกดอกจำนวนมากขึ้น

ชวนเด็กๆ มาทำ ” ผ้ามัดย้อม ” จากสีของดอกดาวเรือง