รวม 4 บ้านอิฐโชว์แนว สวยโดนใจ!

อิฐมอญเป็นวัสดุที่ผลิตมาจากการนำดินเหนียวมาเผาเพื่อให้ได้วัสดุที่คงรูปและมีความแข็งแรง จึงนิยมนำมาใช้ในการก่อสร้าง

เรามักเห็นอิฐมอญในรูปแบบของโครงสร้างอาคารมากกว่าที่จะนำอิฐมอญมานำเสนอในรูปแบบการโชว์ผิววัสดุ แต่จริงๆแล้วอิฐมอญก็สวยและมีเสน่ห์ในตัวเอง ครั้งนี้เราจึงรวบรวม บ้านอิฐโชว์แนว แบบเปลือยๆมาฝากกัน ดังนี้

 

บ้านอิฐโชว์แนว

 บ้านอิฐโชว์แนว

 

 

เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน ผ่านความงามของบ้านอิฐหลังนี้

บ้านอิฐหลังนี้คือตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมที่เล่นกับเรื่องราวของอดีตและปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ  ทั้งในแง่ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ความเชื่อมโยงของพื้นที่ภายในบ้าน และการสอดประสานเรื่องราวผ่านการตกแต่ง การออกแบบบ้านหลังนี้เริ่มจากการจัดการพื้นที่ในลักษณะ “กล่อง” มีพื้นผิวภายนอกเป็นผนังกระเบื้องหลังคาดินเผาเดิม โดยติดตั้งบนโครงสร้างเหล็กที่ยึดกระเบื้องทุกแผ่นในแนวตั้ง สามารถเปิด-ปิดการรับแสงได้อย่างอิสระ นอกจากการจัดวางพื้นที่ให้สอดรับกันแล้ว ยังตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์จีน ซึ่งมีทั้งงานเก่าสะสมและงานร่วมสมัย โดยเฉพาะภาพเขียนที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองในรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่อยู่ในความทรงจำของเจ้าของบ้าน อ่านต่อ…

 บ้านอิฐโชว์แนว

 บ้านอิฐโชว์แนว