อยากต่อเติมหลังบ้านหรือข้างบ้านต้องทำอย่างไร

ต่อเติมหลังบ้าน หรือข้างบ้านต้องรู้อะไรเป็นเบื้องต้นบ้าง จะได้ไม่มีปัญหาตามมา

อย่างแรกเลยต้องดูก่อนว่าพื้นที่จะ ต่อเติมหลังบ้าน -ข้างบ้านนั้นมีเหลืออยู่เท่าไหร่ เพราะงานต่อเติมนั้นมีกฎหมายเรื่องระยะถอยร่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สิ่งก่อสร้างใดๆ ที่จะสร้างเข้าไปถึงแนวรั้วหรือชิดเขตที่ดินต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และต้องให้เพื่อนบ้านเซ็นยินยอมด้วยนะครับ อีกทั้งสิ่งก่อสร้างนั้นจะต้องปิดทึบ ห้ามเจาะช่องหน้าต่าง ช่องลม หรือพัดลมระบายอากาศใดๆ

ต่อเติมหลังบ้าน หรือข้างบ้าน

อย่างที่สองคือดูว่าพื้นที่ที่จะ ต่อเติมหลังบ้าน นั้นมีแนวท่อ บ่อพัก ถังบำบัด หรืออะไรก็ตามฝังอยู่ใต้พื้นนั้นหรือไม่ เพราะการต่อเติมสิ่งก่อสร้างทับอยู่บนสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหายและยากต่อการบำรุงรักษา ตลอดจนถึงกลิ่นที่ไม่ค่อยน่าพิสมัยที่มักจะระเหยขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้ ก็จะเข้ามาสะสมอยู่ในบ้านของเราอีกด้วยนะครับ

ต่อเติมหลังบ้าน หรือข้างบ้าน

อย่างที่สามคือควรให้สถาปนิกและวิศวกรเข้ามาช่วยออกแบบ เพื่อให้งานส่วนต่อเติมนี้คงอยู่ได้อย่างแข็งแรง  สามารถต่อเชื่อมด้านการใช้งานกับอาคารเดิมได้อย่างดี และปราศจากการรั่วซึมจากรอยต่ออาคาร

ต่อเติมหลังบ้านหรือข้างบ้าน

สุดท้ายคือการจัดจ้างผู้รับเหมานั้นสำคัญ ต้องดูเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจ ฝีมือ ผลงานที่ผ่านมา การเบิกเงินงวด (อันนี้สามารถปรึกษาสถาปนิก-วิศวกรผู้ออกแบบได้ว่าการตั้งเบิกยอดเงินแต่งวดนั้นเหมาะสมกับปริมาณงานหรือไม่) และต้องกำหนดพื้นที่ในการกองเก็บวัสดุให้เป็นสัดส่วนให้ดีนะครับ

การต่อเติมหลังบ้านหรือข้างบ้าน


รู้ราคาช่างก่อสร้างบ้าน

10 จุดจับไต๋ผู้รับเหมา


หนังสือของผู้เขียน

ช่างประจำบ้าน

เทคนิคการดูแลและซ่อมแซมบ้านด้วยตัวเองที่คัดสรรเนื้อหาบางส่วนมาจากรายการทีวี “ช่างประจำบ้าน” ทางช่องอมรินทร์ทีวี (34) เนื้อหาแบ่งเป็น 3 หมวด คือ รอบรู้เรื่องบ้าน การตรวจ การปรับปรุงและวิธีแก้ไข และการลงมือซ่อมแซม

<< สั่งซื้อได้ที่นี่ >>

 

 


ปรับปรุง “ทาวน์เฮ้าส์” เตรียมพร้อมสำหรับครอบครัวขยายในอนาคต 

 ต่อเติม อาคารอย่างถูกกฎหมาย-แบบใดไม่จำเป็นต้องขออนุญาต