บ้านโรงวัว

“เดิมโรงเลี้ยงวัวนั้นทิ้งให้รกร้างอย่างไร้ประโยชน์ ปล่อยไปก็มีแต่จะทรุดโทรมลง ผมจึงปรับปรุงเป็นบ้านพักของตัวเอง เพื่อจะได้มาอยู่อย่างเป็นสัดส่วนใกล้ๆแม่” คุณคิมเล่าต่ออีกว่าโรงเลี้ยงวัวมีลักษณะเป็นรูปยาว และเว้นช่องว่างตรงกลางให้สามารถเดินทะลุเข้าไปด้านหลังบ้าน ซึ่งจัดเป็นสวนเปิดและสวนปิดได้ โดยใช้พื้นที่เพียงครึ่งหนึ่งของโรงเรือน และใช้สัดส่วนเดิมของอาคาร ส่วนโครงสร้างคงเหลือไว้เพียงเสาและโครงหลังคา ผนังและพื้นภายในเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ส่วนภายนอกปล่อยให้เห็นแนวก่ออิฐสลับกับแนวก่อหิน มีการเพิ่มช่องแสง ประตู หน้าต่างตามส่วนที่เหมาะสม จึงทำให้ภายในสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะช่องแสงบานใหญ่บนหลังคาที่ ทำให้ภายในบ้านได้รับแสงแดดอุ่นๆยามที่อากาศหนาวเย็น