CONTAIN CREATIVE LIVING บ้านบรรจุความสนุก

CONTAIN CREATIVE LIVING บ้านบรรจุความสนุก

/ จากตู้คอนเทนเนอร์ธรรมดา สามารถนํามาทําเป็นบ้านที่สนุกได้มากกว่าที่คิด /

ลึกเข้ามาในซอยของหมู่บ้านจัดสรรที่เรียกได้ว่าเป็นโครงการ แรก ๆ ในแถบรังสิต สองข้างทางขนาบด้วยตัวบ้านหน้าตา อย่างที่เราคุ้นเคย ร่องรอยของน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ยังคงเหลือให้เห็นบนกําแพงและในหัวใจของลูกบ้านซึ่งอยู่ที่นี่ มาร่วม 30 ปี เช่นเดียวกับครอบครัวของ คุณนัก – วัลลภ ประสพผล ผู้กํากับโฆษณามือฉมังของเมืองไทยที่เปลี่ยน วิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสปรับปรุงที่ดินเดิมให้กลับมาเป็น ศูนย์รวมของครอบครัวอีกครั้ง READ MORE >>

วีดีโอ : Yak Yai