ไอเดียการจัดสวนด้วยการใช้น้ำเป็นองค์ประกอบ

ไอหมอก

เป็นการใช้น้ำในสวนอีกลักษณะหนึ่งที่นิยมใช้กับสวนสไตล์ทรอปิคัลหรือสวนป่า การสร้างไอหมอกหรือละอองน้ำในสวนโดยส่วนมากมาจากหัวสปริงเกลอร์แบบมินิสเปรย์ ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อรดน้ำและเพิ่มความชื้นที่เหมาะสมให้พืชอิงอาศัยบนไม้ใหญ่อย่างเฟินหรือกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ช่วยสร้างบรรยากาศของป่าดิบชื้นหรือป่าบนภูเขาสูงได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อแสงแดดส่องผ่านแมกไม้ลงมาเป็นลำและสะท้อนบนม่านละอองน้ำ ทั้งยังทำให้อุณหภูมิในสวนเย็นสบายขึ้นอีกด้วย

ปัจจุบันนอกจากการให้น้ำผ่านสายยางออกมาทางหัวสปริงเกลอร์แบบมินิสเปรย์ที่ติดแทรกไปกับต้นไม้หรือหลบตามมุมของไม้พุ่มและไม้คลุมดินขนาดเล็กแล้ว ยังนำไปใช้กับระบบน้ำพุในสระเพื่อสร้างหมอกกลางบ่อ เพิ่มบรรยากาศหรือเรื่องราวคู่ไปกับงานประติมากรรมหรือจุดเด่นในบ่อน้ำแทนน้ำพุแบบทั่วไปได้อีกด้วย เช่น ลานพื้นแข็งหน้า Place de la Bourse ประเทศฝรั่งเศส ก็ใช้น้ำพุแบบละอองน้ำสร้างหมอกให้ประชาชนได้มาเล่นน้ำคลายร้อนกัน

ประติมากรรม

หลายครั้งที่น้ำเป็นเสมือนงานประติมากรรมหรือใช้ร่วมกับงานประติมากรรมในสวน ด้วยคุณสมบัติที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาและสร้าความเคลื่อนไหวในสวนได้ ไม่ว่าจะในรูปแบบของรูปปั้น น้ำพุ อ่างน้ำนกแบบสวนยุโรป หรืออ่างเลี้ยงปลาแบบสวนไทย ขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของสวน

ประติมากรรมที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบมักเน้นไปที่การใช้คุณสมบัติเคลื่อนไหวของน้ำที่พุ่งและตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ เช่น น้ำพุทั่วไป แต่ก็มีบางครั้งที่นำคุณสมบัติอื่นๆของน้ำมาใช้ร่วมด้วย เช่น ความโปร่งใสที่สามารถสร้างเป็นม่านน้ำคล้ายกระจกที่เคลื่อนไหวไปตามรูปทรงต่างๆ รวมถึงใช้สำหรับปลูกไม้น้ำที่มีรูปทรงสวยงามแปลกตาได้อีกด้วย

สร้างระบบนิเวศ

คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการใช้น้ำในสวนคือการสร้างชีวิตและระบบนิเวศที่เลียนแบบธรรมชาติอย่างสมจริง ส่งเสริมให้สวนสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและเป็นที่ระบายน้ำในฤดูฝนอีกด้วย ทำให้สวนเป็นที่เจริญเติบโตของต้นไม้ที่มีตั้งแต่ไม้น้ำอย่างสาหร่ายและบัว ไม้ริมน้ำอย่างกกชนิดต่างๆ และคล้าน้ำ ซึ่งจะกลายเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอีกด้วย นอกจากนี้ต้นไม้บางชนิด เช่น กกธูปฤๅษี ผักตบชวา สาหร่ายหางกระรอก ผักหนาม และพุทธรักษา ยังช่วยดูดซับโลหะหนักและกรองสารพิษ ทำให้น้ำสะอาดขึ้นอีกด้วย

หากมีที่ดินขนาดใหญ่เราอาจเริ่มจากการขุดบ่อน้ำประมาณหนึ่งในสี่ของขนาดที่ดิน สำหรับเป็นพื้นที่รับน้ำฝนไว้ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในสวน แล้วเริ่มปลูกไม้น้ำและไม้ชายน้ำพื้นถิ่นไว้รอบๆ หรืออาจทำน้ำตกเทียมที่ปลูกพรรณไม้ขนาดเล็กและใหญ่ ทั้งยังสามารถเลี้ยงปลาสร้างความเพลิดเพลินได้อีกด้วย โดยหากใครต้องการจะจัดสวนน้ำและสร้างองค์ประกอบต่างๆของน้ำในสวน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือ “มือใหม่จัดสวนน้ำ” ของสำนักพิมพ์บ้านและสวน

อ่านต่อ : บ่อน้ำ องค์ประกอบที่โดดเด่นภายในสวน

 

เรื่อง : “ปัญชัช”

ภาพ : คลังภาพบ้านและสวน และสำนักพิมพ์บ้านและสวน