จากช่างหล่อถึงหุ่นสวย โรงหล่อ ทองเหลือง บ้านท่ากระยาง

ทองเหลือง เป็นวัสดุที่คนไทยนิยมใช้มาตั้งแต่โบราณตั้งแต่สร้างเป็นพระพุทธรูป ระฆัง บาตร ขันน้ำมนต์ ไปจนถึงอาวุธ

ปัจจุบันยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย อาทิ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องประดับตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ทองเหลือง

ทองเหลือง

และหากพูดถึงแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์จากทองเหลืองแหล่งใหญ่ในบ้านเรา ก็คงต้องนึกถึง บ้านท่ากระยาง จังหวัดลพบุรีซึ่งมีประวัติการทำมายาวนานร่วมร้อยปี

วันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมโรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยางซึ่งก่อตั้งโดย คุณยายฮวย พุ่มขจรท่านได้เรียนรู้วิชาการหล่อทองเหลืองมาจากปู่ดำเมื่อเรียนรู้จนช่ำชองแล้วคุณยายฮวยจึงออกมาเปิดโรงหล่อทองเหลืองขึ้นเองเมื่อปี พ.ศ. 2498

ปัจจุบันโรงหล่อแห่งนี้บริหารงานโดยบุตรสาวคนสุดท้องของท่าน คุณบังอร เกื้อกระโทกและ คุณอุทัย เกื้อกระโทกบุตรเขย

ที่น่าสนใจคือโรงหล่อทองเหลืองแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เรื่องงานหล่อทองเหลืองอีกด้วย เราเองมีโอกาสได้ชมขั้นตอนการทำหุ่นทองเหลืองกันแบบสดๆ จึงขอนำภาพมาฝากให้ชมกันครับ

แต่งแม่พิมพ์ด้วยความร้อนก่อนนำไปกรอกปูน
เมื่อแต่งแม่พิมพ์เสร็จแล้วก็นำมาฝังทรายเพื่อกรอกปูนลงไป
แม่พิมพ์ที่ผ่านการกรอกปูนเรียบร้อยแล้ว รอการเททองเหลือง
ต้มทองเหลืองต้องใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

เททองเหลือง
กะเทาะแบบเพื่อนำไปขัดตกแต่ง
ชิ้นงานที่ผ่านการขัดและตกแต่งผิวให้เรียบร้อยสวยงามแล้ว

ขอขอบคุณ
คุณบังอร -คุณอุทัย เกื้อกระโทก
โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง ลพบุรี
168 หมู่ 1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองฯจังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-1469 โทรสาร 0-3661-0585 <www.brassthai.com>


เรื่อง : ไตรรัตน์ ทรงเผ่า
ภาพ : ไตรรัตน์ ทรงเผ่า, สมศักดิ์ แสงพลบ, สุวิทย์ วิหาระธรรมเม

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l