การติดกรอบรูป : จัดองค์ประกอบ ให้กรอบรูป

ไอเดียการตกแต่งผนังแห่งความทรงจำที่ทําได้ง่ายที่สุดก็คือ การติดกรอบรูป ซึ่งมีวิธีการติดหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นอันดับต้นๆ คือ ขนาดของกรอบรูป ระยะห่างในการติด และระดับสายตาที่พอดีกับมุมมอง หากระยะความสูงของผนังบ้านคุณเท่ากับบ้านจัดสรรทั่วไป คือประมาณ 2.80 – 3 เมตร ก็จะจัดวางกรอบรูปได้ง่าย หากผนังสูงกว่านั้นอาจต้องติดกรอบรูปขนาดพิเศษที่สั่งทําใหม่ มาดูข้อสังเกตง่ายๆก่อนติดตั้งกรอบรูปบนผนังกันเถอะ

 

การติดกรอบรูป ระดับสายตา

ระดับสายตา

ระยะการมองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดภาพ ระดับสายตาอยู่ที่ 1.20 – 1.50 เมตร แต่ไม่จําเป็นต้องตรงตามทฤษฎีนี้เสมอไป หากมีโซฟาหรือตู้วางอยู่หน้าผนัง ตำแหน่งที่จะเริ่มติดกรอบรูป ให้วัดจากจุดสูงสุดของ เฟอร์นิเจอร์แล้วขยับขึ้นไปอีก 30 – 40 เซนติเมตรโดยประมาณ

ระยะบน-ล่าง

ให้วัดคร่าวๆ ที่ด้านบน 80 เซนติเมตร ด้านล่าง 80 – 90 เซนติเมตร ส่วนที่เหลือคือระยะที่จะติดภาพ เป็นระยะสวยงามท่ีจะทําให้ ภาพไม่อยู่สูงหรือต่ำจนเกินไป และมองเห็นได้ในระยะสวยงาม

 

การติดกรอบรูป

กรอบรูปขนาดมาตรฐาน

หาซื้อได้ท่ัวไป ท้ังขนาด 4 × 6 นิ้ว 8 × 10 นิ้ว 10×12 นิ้ว 12×18 นิ้ว 6×8 นิ้ว 8×12 นิ้ว และ 10×15 นิ้ว

กรอบรูปขนาดมาตรฐาน

ควรเว้นประมาณ 5 – 7.5 เซนติเมตร เป็นระยะท่ีกําลังสวย

 


ตัวอย่างการติดกรอบรูป

 

ตัวอย่างการติดกรอบรูป

เจ้าของ : คุณภควัส วิเศษมณี
ตกแต่ง : คุณศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี
อ่านต่อ : BROTHER’S LEGACY

 

ตัวอย่างการติดกรอบรูป

ตัวอย่างการติดกรอบรูป

เจ้าของ-ออกแบบ : Mr. Thomas Menard

 

ตัวอย่างการติดกรอบรูป

เจ้าของ : คุณคนันท์ ชัยชนะ และคุณภัสชา ชิระนุรังสี
ออกแบบ – ตกแต่ง : คุณคิริน ชัยชนะ
อ่านต่อ : BETWEEN US

 

ตัวอย่างการติดกรอบรูป

เจ้าของ : คุณจตุภูมิ คลังวิจิตร และคุณวิริทธิ์ธร ศรีใส
อ่านต่อ : THE MASTERPIECE สุขมหาศาลกับงานอาร์ตสุดโปรด

 

ตัวอย่างการติดกรอบรูป

เจ้าของ : คุณคิริน ชัยชนะ และคุณณิชรัตน์ ชัยสงวนจิรกุล
ออกแบบ – ตกแต่ง : KIRIN design & living
อ่านต่อ : CONVERT TINY HOUSE TO COZY LIFE พลิกบ้านเก่า…เป็นบ้านใหม่

 

ตัวอย่างการติดกรอบรูป

ตัวอย่างการติดกรอบรูป

เจ้าของ-ตกแต่ง : คุณกัลยกร นาคสมภพ และคุณศิลป์ธรณ์ สันติธรณ์
อ่านต่อ : THE ART OF LIFE ศิลปะกับการใช้ชีวิต

 

ตัวอย่างการติดกรอบรูป

เจ้าของ : คุณโทนี่ รากแก่น
ออกแบบ-ตกแต่ง : คุณธนานันต์ นุชนารถ
อ่านต่อ : ART & CRAFT ศิลปะที่น่าอยู่

 


เรื่อง : อัจฉรา จีนคร้าม
ภาพ : แฟ้มภาพนิตยสาร room

สวนกรอบรูป

[DIY] Wall plants สวนกรอบรูป

ไอเดียแต่งผนัง ด้วยกรอบรูปสวยๆไอเดียแต่งผนัง

อ่านต่อ : รูปที่มีทุกบ้าน