“ปุ๋ย” ให้อาหารต้นไม้ที่คุณรัก : FERTILIZER FOR YOUR BELOVED PLANTS

ต้นไม้ที่เราซื้อมาแรกๆ นั้นดูสวยงามมาก เพราะชาวสวนหมั่นคอยดูแลต้นไม้เป็นอย่างดี ทั้งรดน้ํา พรวนดิน และใส่ ปุ๋ยต้นไม้ แต่เมื่อมาอยู่กับเราได้สักพักหนึ่งก็จะค่อยๆ โทรมลง เพราะอาหารในดินเเริ่มหมด คนส่วนใหญ่ให้เฉพาะน้ํา แต่ไม่ได้ให้ปุ๋ย ต้นไม้จึงขาดธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับการเจริญเติบโต room จึงอยากชวนคุณมาทําความรู้จักกับอาหารของต้นไม้ให้มากขึ้น เพื่อให้ต้นไม้ที่คุณรักเติบโตสวยงาม ผลิดอกออกผลอวดโฉมให้ชื่นใจ

สารอาหารหลักที่พืชต้องการ ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ซึ่งได้มาจาก “ปุ๋ย” ปัจจุบันมีหลายชนิดให้เลือก จึงควรรู้ว่าสีของปุ๋ยที่เราเห็นทั่วไปในท้องตลาดนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสารอาหาร ในปุ๋ยแต่อย่างใด สีสันเป็นเพียงเครื่องหมายทางการค้าของบริษัทปุ๋ยเท่านั้น ดังนั้นเวลาไปซื้อปุ๋ยจากร้านค้า เราไม่ควรจําแค่สีเพียงอย่างเดียว แต่ควรจําสูตรปุ๋ยไปบอกทางร้านด้วย โดยมีหลักการจําง่ายๆ เพียงแค่

ไนโตรเจน (N)-ฟอสฟอรัส (P)-โพแทสเซียม (K) =
ใบ-ดอก-ผล

ปุ๋ยต้นไม้

01 ปุ๋ยเกล็ด  02 ปุ๋ยบัว  03 ธาตุอาหารรอง-เสริม  04 ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยคอก)  05 ปุ๋ยละลายช้า  06 ปุ๋ยน้ํา  07-09 ปุ๋ยละลายเร็วสูตรต่างๆ

 

การเลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกประเภท

01 ปุ๋ยเคมีละลายเร็ว ละลายและปล่อยธาตุอาหารให้พืชอย่างรวดเร็ว แต่ก็สูญเสียธาตุอาหารไปกับน้ําได้ง่ายเช่นกัน ทําให้ต้องใส่บ่อยๆ แต่ถ้าใส่มากเกินไปก็อาจเป็นพิษกับต้นไม้ได้ ปุ๋ยชนิดนี้เหมาะกับผู้ที่มีเวลาดูแลต้นไม้ ซึ่งมีสูตรต่างๆ ดังนี้

  • สูตรอเนกประสงค์ (All Purpose) มีธาตุอาหารที่จำเป็นในปริมาณเท่ากัน ใช้ได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืช
  • สูตรไนโตรเจนสูง (High N) ใช้ในการสร้างต้นและใบ ในช่วงที่ต้นไม้กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • สูตรฟอสฟอรัสสูง (High P) เหมาะกับต้นไม้ที่ต้องการ เร่งการออกดอกและผล
  • สูตรโพแทสเซียมสูง (High K) ใช้ใส่ในช่วงที่พืชเริ่มติดผล มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มขนาดผลและทําให้พืชมีสีสัน สวยงาม
  • ธาตุอาหารรอง-เสริม พืชต้องการน้อยมาก แต่ถ้าขาดไปพืชก็อาจผิดปกติหรือไม่เติบโต มีให้เลือกใช้ทั้งแบบปุ๋ยเกล็ดและน้ํา มีรายละเอียดคือ ปุ๋ยเกล็ด (Foliar Fertilizer) มีลักษณะเป็นเกล็ดผง ละลายน้ําได้ดี ใช้ฉีดพ่นทางใบ มีหลายสูตรให้เลือก ทั้งสูตรอเนกประสงค์และสูตรเร่งดอก และปุ๋ยน้ํา เป็นของเหลวเข้มข้น ก่อนใช้จึงต้องผสมน้ําให้เจือจางลงก่อน ใช้ฉีดพ่นทางใบ มีหลายสูตรให้เลือกทั้งสูตรอเนกประสงค์และสูตรเร่งดอก

02 ปุ๋ยเคมีละลายช้า เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา เป็นปุ๋ยที่ใส่แล้วอยู่ได้หลายเดือน ปุ๋ยจะค่อยๆ ละลายสารอาหารในปริมาณที่สม่ำเสมอ ช่วยลดความเสี่ยงภาวะ “จุกหรืออด” ในกรณีที่พืชอาจได้ปุ๋ยมากเกินไปในช่วงแรก แล้วหลังจากนั้นสารอาหารก็จะถูกชะล้างไปหมดจนต้นไม้ขาดสารอาหาร ปุ๋ยประเภทนี้จึงช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหารไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเอง ตัวอย่างปุ๋ยเคมีละลายช้ามีดังนี้

  • สูตรอเนกประสงค์ เหมาะใช้กับพืชในทุกระยะ เช่น สูตร 13-13-13
  • สูตรฟอสฟอรัสสูงหรือปุ๋ยเร่งดอก เหมาะกับต้นไม้ที่ต้องการให้ออกดอก เช่น สูตร 12-25-6
  • ปุ๋ยบัว มีทั้งแบบเป็นเม็ดและก้อน ใส่ลงไปในน้ําแล้ว ไม่ทําให้น้ําขุ่น
  • ปุ๋ยละลายช้าสําหรับกล้วยไม้ ช่วยเพิ่มสารอาหารที่กล้วยไม้ต้องการเป็นพิเศษ

03 ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต มีปริมาณธาตุอาหารอยู่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี แต่จะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ ปรับปรุงดินให้โปร่งและร่วนซุย ช่วยให้ดินอุ้มน้ําและปุ๋ยได้ดีขึ้น โดยมากแล้วจะผสมลงไปกับดินตั้งแต่แรก และใส่เพิ่มได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

อ่านต่อไอเดียการจัดสวนต่อได้ที่ : Garden : รวมสวนสวยหลากสไตล์

 


ขอบคุณอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทํา :
ร้าน COCO Home Decor จตุจักรพลาซ่า โซน B ซอย 4 โทร.08-9499-2546, 08-1684-8844
เรื่อง : กรฎา
ภาพ : ดํารง
สไตล์ : ประไพวดี