บ้านในม่านไม้ ธรรมชาติที่เกิดจาก สวนแนวตั้ง

สำหรับบ้านหลังนี้ของ คุณสมพล เบญจสว่างจิตต์ ที่มี สวนแนวตั้ง ทั้งภายนอกและภายใน เจ้าของได้แนวความคิดมาจากบ้านหลังเก่าที่ได้เริ่มทดลองปลูกสับปะรดสีในพื้นที่แนวตั้ง เพราะความรักในเรื่องต้นไม้และความใส่ใจเรียนรู้เทคนิคพิเศษต่างๆทั้งเรื่องงานระบบในสวน ตลอดจนการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า ความรู้เหล่านี้กลายเป็นสิ่งสะท้อนความคิดจนกลายเป็นบุคลิกไปในที่สุด

สวนแนวตั้ง

arm110523-202

เมื่อย้ายมาบ้านหลังนี้ ได้พัฒนาระบบของสวนแนวตั้งจากบ้านหลังเดิม โดยเริ่มจากเลือกทำเลผนังก่อนว่าจะทำผนังด้านไหน ครั้งแรกจะทำผนังด้านหลังเพียงผนังเดียวแต่เมื่อมาคิดอีกที อยากทำผนังหน้าบ้านด้วยเพือให้ดูแปลกตาและเป็นผนังสีเขียวสำหรับคนที่เดินผ่านไปมา ประกอบกับผนังด้านหน้าหันรับแสงแดดช่วงบ่าย การมีสวนแนวตั้งจึงช่วยให้บ้านเย็นขึ้น

arm110523-225

arm110523-024

arm110523-277

ด้านหลังซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัว ออกแบบสวนแนวตั้งเป็นซุ้มม่านต้นไม้รอบกรอบประตูเนื่องจากบริเวณนี้ได้แสงแดดช่วงเช้า การเลือกพรรณไม้ส่วนใหญ่จึงเป็นพวก เฟินบริพัตร หน้าวัวใบพันธุ์เน็คไท ซึ่งมีใบยาวทิ้ตัวลงคล้ายม่าน ส่วนบางบริเวณที่อยากเพิ่มสีสันก็ปลูก บีโกเนีย แซมสลับให้มีเท็กซ์เจอร์แตกต่างกันบ้าง มีบางต้นที่ทดลองเปลี่ยนบ้างอย่าง ชมพูนุท ซึ่งเป็นไม้พุ่มหรือ ท้อลิลี่ ไม้ต้น ซึ่งจะมีช่วงพักตัวและช่วงสวย ก็ปล่อยให้เป็นไปตามฤดูกาล

arm110523-004

arm110523-255

 

arm110523-279

arm110523-274

ส่วนอีกผนังที่มาทำทีหลังคือ สวนแนวตั้งในห้องน้ำขนาด 2 x 2.60 เมตร เป็นผนังที่ทำไว้เพื่อทดลองดูว่าหากปลูกพรรณไม้บนผนังในพื้นที่ร่มโดยให้แสงสว่างทดแทนแสงแดดอย่างสม่ำเสมอ ต้นไม้จะสามารถอยู่ได้หรือไม่ ซึ่งขณะนี้ผ่านไปประมาณ 7 เดือน ภาพรวมของผนังแนวตั้งและต้นไม้หลักๆก็ยังดูดีอยู่

arm110523-031

arm110523-043

การเซตระบบให้สวนแนวตั้งจะติดระบบรดน้ำอัตโนมัติไว้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางพื้นที่ที่ไม่สะดวกรดด้วยมือ และอาจเพิ่มระบบพ่นหมอกเพื่อเพิ่มความชื้นให้ต้นไม้จำพวกเฟิน นอกจากการเซตระบบแล้ว การเลือกพรรณไม้ที่ปลูกก็สำคัญควรเป็นพรรณไม้โตช้าจะเหมาะที่สุด

arm110523-259

nick110523-368

หากทำได้ตามนี้ การใช้ระนาบทางตั้งของคุณจะเกิดประโยชน์ทั้งในแง่ความงามและคุณค่า เป็นการสร้างระบบนิเวศให้สัตว์เล็กๆอย่างนกและผีเสื้อได้เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่อันจำกัด

arm110523-237rt

หนังสือ : VERTICAL & ROOF GARDEN จัดสวนสวยบนผนังและหลังคา

เขียน : รศ.พาสินี สุนากร และ ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์

ภาพ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน


สวน 3 สไตล์แต่เป็นหนึ่งเดียว

แต่งสวนให้เก๋ในสไตล์  “Junk Garden”