บ้านอยู่สบาย ในความพอดี

2. บ้านหน้อยนอนม่วน

arm100829-090

บ้านหน้อยนอนม่วน คือที่พักเล็กๆในเมืองเชียงใหม่ที่มีแนวคิดน่าชื่นชม แสดงถึงความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเต็มไปด้วยอารมณ์ขันแบบน่ารักน่าเอ็นดู เป็นความตั้งใจของ คุณต่อ – ฐาปนา อภิสริยะกุล ที่อยากให้เกสต์เฮ้าส์มีแห่งนี้บรรยากาศเหมือนบ้านของชาวบ้านและสะท้อนความเป็นท้องถิ่น จึงได้ให้ คุณนกโค้ว – พจนา วงศ์โค้ว สถาปานิกชาวเชียงใหม่ผู้ที่มีแนวคิดคล้ายกัน มาช่วยสานต่อไอเดียสนุกๆนี้

แม้โครงสรา้งอาคารจะเป็นคอนกรีต แต่ก็ให้ความรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้านไม้ ด้วยลักษณะของบ้านแบบมีใต้ถุน มีระเบียงใหญ่หน้าห้อง และมีการนำไม้มาใช้ในจุดที่สำคัญอย่างบันได พื้นระเบียง ประตู – หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์ แต่งแต้มด้วยรายละเอียดการตกแต่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละห้อง อย่างพื้นปูนที่มีรอยเท้าไก่ หรือหัวเสาปั้นเป็นรูปหน้าหมู ต้นไม้ที่เลือกมาปลูก เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองหรือต้นไม้บ้านๆ อย่างมะกล้วยเต้ด(มะละกอ) เดินเข้าไปแล้วได้อารมณ์แบบบ้านนอก แต่ทำให้เรียบร้อยหน่อย ทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัว และใช้ไม้ใบใหญ่ๆเขียวๆอย่างต้นกล้วย มะละกอ

การนำแรงบันดาลใจจากชาวบ้านมาประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตปัจจุบัน คือหัวใจสำคัญที่นำมาใช้กับการออกแบบที่นี่ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ การทำงานร่วมกันของเจ้าของ สถาปานิก และสล่า เมื่อทุกคนรู้สึกสนุก มีอิสระที่จะสร้างสรรค์งาน คุยกันเข้าใจ งานก็จะออกมาดี และ “ความสนุก” นี่เองที่สะท้อนอารมณ์ของบ้านแบบพื้นถิ่นได้ดีที่สุด

arm100829-239

arm100829-080

arm100829-130

arm100829-150

บ้านหน้อยนอนม่วน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 0846119969

www.baannoinornmuan.com