5 แบบบันไดและราวกันตก

บันไดเวียน

แบบบันไดและราวกันตก บันไดเวียน

หากบ้านมีพื้นที่จำกัด อาจทำเป็นบันไดเวียนซึ่งใช้พื้นที่น้อยกว่าบันไดแบบอื่นๆ โดยบันไดเวียนที่ใช้งานสะดวกสำหรับบ้านนั้นควรกว้างอย่างน้อย 80 เซนติเมตร และมีลูกนอนกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร

Tip : บันไดหลักของบ้านไม่แนะนำให้ทพเป็นบันไดเวียน เพราะเดินขึ้นลงไม่สะดวกเท่าบันไดตรงๆ โดยเฉพาะ บ้านที่มีเด็กและผู้สูงอายุ

งบประมาณ : 45000 – 50000 บาท

แบบบันไดและราวกันตก บันไดเวียน

แบบบันไดและราวกันตก บันไดเวียน

แบบบันไดและราวกันตก บันไดเวียนstair 10