ฟรี 100 แบบสวัสดีวันทั้ง7 สวัสดีประจำวัน พร้อมเกร็ดความรู้ไม้ดอกและคำอวยพร

กระดังงาโนรี / การค้าขายดี มีกำไร ดังที่หวัง / ออกดอกตลอดปี , ขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่ง และเสียบยอด

แก้ว / สุขอุรา ใจแจ่มใส / ออกดอกตลอดปี , ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

ชำมะนาด / ไร้ทุกข์โศก โรคภัยไม่มี / ออกดอกฤดูร้อน ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

มะลิจันทบูร / อยู่ดีมีสุข มีสติไม่ประมาท / ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด และโน้มกิ่ง

ปริศนา / โชคดีมีชัย อายุไขยั่งยืน / ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

โมกราชินี / หลุดพ้นจากทุกข์ มีความสุขตลอดไป / ออกดอกฤดูร้อน ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด

พุดเวียดนาม /อยู่เย็นเป็นสุข ทุกข์ภัยอย่ามี / ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด ตอนกิ่ง และเพาะเมล็ด

โมกราชสีห์ / เปี่ยมวาสนา โชคดี มีชัย / ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด และตอนกิ่ง

นากบุด / อายุยั่งยืน หายป่วยไข้ในเร็ววัน / ออกดอกฤดูร้อน ขายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

รสสุคนธ์ / หลุดพ้นจากทุกข์ มีความสุขตลอดไป / ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

กระทิง / ขอให้มีวันที่ดี และมีรอยยิ้มอยู่เสมอ / ออกดอกฤดูร้อน ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

ชะลูดช้าง / ไม่เจ็บ ไม่จน มีแต่สมหวัง / ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด เสียบยอดและโน้มกิ่ง

พวงแก้วมณี / สุขกาย สุขใจ สดใสตลอดวัน / ออกดอกฤดูหนาว ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด

พุดแม่ลาน้อย / เงินเต็มบ้าน ทองล้นมือ ถือแต่ความสุข / ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

พุดซ้อน / จิตใจแจ่มใจ หัวใจเบิกบาน / ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดและตอนกิ่ง

พุดดง / เฮงๆตลอดวัน สุขสันต์ตลอดไป / ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

มหาหงส์ / ขอให้มีแต่ความมั่นคง มั่งคั่ง / ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะแยกหัวแยกหน่อ

เถาวัลย์เปรียง / รวยความสุข เจริญก้าวหน้า / ออกดอกฤดูร้อน ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและแยกไหล

โนรา / ขอให้ทุกก้าวเดินเจอแต่ความสุข / ออกดอกฤดูหนาว ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด เสียบยอดและตอนกิ่ง

บุหงาส่าหรี / คาดหวังสิ่งใด ให้สำเร็จสมการรอคอย / ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง