ไฮไลต์ห้ามพลาด! ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2022

พาชม ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022 ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “Worthy Living” คุณค่าการใช้ชีวิตในหลายมิติที่เราออกแบบได้

ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022

งานบ้านและสวนแฟร์2022 งานใหญ่และอบอุ่นที่สุดแห่งปีของ “ชาวบ้านและสวน” กลับมาในคอนเซ็ปต์ “Worthy Living” คุณค่าการใช้ชีวิตในหลายมิติที่เราออกแบบได้ เพราะการผ่านวิกฤติการณ์มาด้วยกันทำให้เห็นว่า แม้ในช่วงเวลาที่มืดมิด เราต่างสร้างและออกแบบแสงสว่างให้แก่กัน จึงทำให้มองเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตในมิติอื่นๆที่เคยละเลยไป เช่น การพึ่งพาตัวเอง การออกแบบบ้านให้ปรับเปลี่ยนได้ การใส่ใจความสัมพันธ์ระหว่างคน สวน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงสร้างคุณค่าให้กับการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยบ้านมากขึ้น แต่ยังสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนรอบข้าง สิ่งรอบตัว สภาพแวดล้อม และอีกหลากหลายมิติในอนาคต ตามมาดู ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โซนบ้านตัวอย่าง : Worthy Living บ้านที่ดีต่อเรา และดีต่อโลก

ไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กหรือคนตัวใหญ่ก็มีส่วนร่วมกับโลกใบนี้ได้ อย่างการอยู่อาศัยจากเดิมที่เราสร้างบ้านเพื่อตอบสนองการใช้งานและความชอบของตัวเองเป็นหลัก บางทีการคิดเพื่อส่วนรวม เพื่อสังคม และเพื่อโลก ก็อาจกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน บ้านตัวอย่างในงานบ้านและสวนแฟร์2022 จึงได้นำเสนอบ้านในแนวคิด Worthy Living การออกแบบบ้านดีๆ ที่มีคุณค่าในหลายมิติ โดยได้เชิญ คุณป่อง-ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ สถาปนิกแห่ง CASE Studio รางวัลศิลปินดีเด่นศิลปาธร ประจำปี 2553 สาขาสถาปัตยกรรม มาออกแบบบ้านตัวอย่าง ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022

ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
คุณป่อง-ปฐมา หรุ่นรักวิทย์

จากความสนใจงานด้านชุมชนของคุณป่อง และความเข้าใจด้านข้อจำกัดในการมีบ้านของทั้งชุมชนที่มีรายได้น้อยและชนชั้นกลางที่มีความต้องการอันหลากหลาย คุณป่องจึงได้ออกแบบบ้านกึ่งสำเร็จรูป ที่ดีทั้งต่อเราและดีทั้งต่อโลกและสังคมซึ่งมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการใช้ชีวิต ตัวบ้านออกแบบเป็นโมดูลาร์ตามขนาดมาตรฐานของวัสดุที่หารลงตัวในขนาดของวัสดุหลากชนิด นั่นคือ 1.20 เมตร ตัวบ้านก้อนหลักจึงเริ่มต้นที่ขนาด 3.60×3.60 เมตร แต่สามารถเพิ่มขนาดได้ตามต้องการออกไปเป็น 3.60 × 3.60 + 1.20 เมตร หรือจะเป็นการต่อกันสองก้อนที่ 3.60 × 7.20 เมตร ก็ได้ ทำให้เกิดวัสดุเหลือทิ้งน้อยและได้พื้นที่ที่คุ้มค่า พร้อมกับชานเชื่อมต่อได้ในสัดส่วนเดียวกัน

ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022

โซน Garden Show

สวนโชว์

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้คนต่างเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะ ฝุ่นควัน โรคระบาด และความเครียดที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายคนต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต หันมาใช้เวลาอยู่บ้าน หลายกิจกรรมที่เคยทำนอกบ้าน ก็ต้องกลับมาทำที่บ้าน จึงเกิดเป็นการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสภาพแวดล้อมและพื้นที่สีเขียวที่อยู่รอบตัวมากขึ้นตามมาด้วย ภายในบริเวณสวนโชว์ของงานบ้านและสวนแฟร์ 2022 จึงได้ Shma Company Limited มานำเสนอไอเดียผ่านแนวคิดของ Pocket Garden หรือสวนหย่อมขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่เมือง เพื่อให้ผู้คนเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ง่าย โดยการรวบรวมความต้องการในการทำกิจกรรมที่ต่างกันของคนทุกเพศทุกวัยมาผนวกรวมกันในพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่สวนนอกบ้านให้กลายเป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนใช้พื้นที่ร่วมกันและมีความสุขกับการใช้ชีวิต สำหรับพื้นที่สวนโชว์ในงานบ้านและสวนแฟร์ แบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่

 1. Generations Area : พื้นที่ Open Space ซึ่งมีผนังกั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของพื้นที่ เพื่อรองรับกิจกรรมการใช้งานของช่วงวัยที่ต่างกันได้
 2. Forest Area : พื้นที่นั่งเล่นที่ล้อมรอบไปด้วย ป่าสีเขียวเสมือนปอดธรรมชาติ ช่วยกรองฝุ่นและมลภาวะที่อยู่รอบตัว
 3. Farm Area : สวนผักสำหรับคนเมืองที่ออกแบบ ให้เป็นชั้นปลูกผักประหยัดพื้นที่ พร้อมห้องทำงาน สำหรับคนรักสวน โดยพื้นที่ทั้งหมดจะเชื่อมโยงด้วย Therapeutic Area หรือการเลือกใช้พรรณไม้ที่หลากหลาย ในเชิงสวนบำบัด เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมด เข้าด้วยกันและทำให้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนอย่างแท้จริง

Garden & Farm

มุม Garden & Farm มาในคอนเซ็ปต์ “From Farm to Truck ปลูก ปรุง ปุ๋ย” เพราะการทำฟาร์มไม่ใช่แค่การสร้างแหล่งอาหารเท่านั้น แต่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง“คุณค่า” ให้ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดสู่ความยั่งยืนได้ ในครั้งนี้จึงส่งต่อวิถีแห่งการสร้างคุณค่าจากการทำเกษตรผ่านนิทรรศการที่จะพาไปทำความรู้จักกับวิธีการปลูกเพื่อนำไปปรุงโดย “รถพุ่มพวง” หรือรถขายกับข้าวที่คนไทยคุ้นเคยเพื่อเสิร์ฟผลิตผล เกษตรปลอดสารพิษถึงบ้าน ก่อนเปลี่ยนเป็นปุ๋ย แล้วหมุนเวียนกลับมาปลูกใหม่อีกครั้ง

แปลงปลูกและแปลงปุ๋ย : การแยกขยะ หนึ่งในวิธี Go Green ที่่เริ่่มได้จากครัวเรือน การกำจัดขยะอาหารโดยเปลี่่ยนเป็นปุ๋ยหมักไม่ใช่วิธียุ่งยากหรือสร้างกลิ่นรบกวนแต่อย่างใด หากจัดการได้ถูกต้อง ขยะอาหารเหลือทิ้ง เศษใบไม้ ก็เป็นสมบัติล้ำค่าของพืชผักได้ มาชมนิทรรศการผ่าน ไอเดีย 3 แบบแปลงปุ๋ยและแปลงปลูกที่ทำได้เอง

 • คีย์โฮล (Keyhole) แปลงผักพร้อมทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร แนวคิดจากประเทศแอฟริกาใต้ ที่ประยุกต์ให้เข้ากับบ้านในเมืองซึ่งมีพื้นที่จำกัด ช่วยลดขยะอาหารและประหยัดน้ำ
 • ฮููเกิลคัลเจอร์ (Hugelkultur) แปลงปลููกบนเนินดิน แนวคิดจากประเทศเยอรมนี ปรับเปลี่่ยน วิธีจัดการเศษใบไม้กิ่่งไม้ให้เข้ากับพื้้นที่่รอบบ้านของไทย และยังช่วยประหยัดน้้ำด้วย
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
 • ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง วิศวกรรมแม่โจ้1 ลดปัญหาการเผาฟางข้าวและเศษใบไม้จากสวน ซึ่่งเป็นสาเหตุุหนึ่่งของ PM2.5 โดยเปลี่่ยนให้เป็นปุ๋ยหมัก ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรกับโลก

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ “Kub Kao Truck” รถพุ่มพวงหรือรถขายกับข้าวสุดเก๋ที่จะส่งต่อผัก ปลอดสาร อาหารเกษตรอินทรีย์ จากหลากหลาย เครือข่าย ทั้งชุมชน ฟาร์มเล็กๆ ที่ส่งต่อสู่การปรุง ให้ทั้งความอร่อยและปลอดภัย ซึ่งจะหมุนเปลี่ยน ให้เลือกจับจ่ายกันตลอด 10 วัน พร้อมด้วย กิจกรรมดีๆ ทั้งเวทีเสวนาและเวิร์ค ช็อปให้แฟนฟาร์มได้ร่วมสนุก และเลือกซื้อหนังสือสำหรับ นักปลูกที่ The Book House โดยสำนักพิมพ์บ้านและสวน

ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022

ลานประกวดพรรณไม้

ในปีนี้เราได้แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

 • แคคตัสและไม้อวบน้ำ วันที่ 29 ตุลาคม 2565
 • บอนสี วันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • ไม้ใบ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
 • เฟิน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
 • กล้วยไม้ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

โซน room Material District

นิทรรศการ room Showcase ครั้งนี้มาในธีม “room Material District” พื้นที่ผสานความ ร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดแนวคิด ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง ที่ขาดไม่ได้แน่นอนว่าจะต้องมีทั้งร้านหนังสือและร้านกาแฟคัดสรร โดยกองบรรณาธิการ room Books ซึ่งคราวนี้จะจำลองบรรยากาศให้เป็นย่านเมืองที่มีกลิ่นอายของความเป็นอาคารอนุรักษ์ (Conservative) เป็นตัวแทนของไอเดียที่เกิดขึ้นได้กับสิ่งที่เราคุ้นเคย แต่จะพัฒนาอย่างไรให้เข้ากับยุคสมัย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่รวบรวมไอเดียวัสดุต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งจากแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์เกิดใหม่ในแนวทาง Sustainable Design ที่จะมานำเสนอประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้งานได้ลองสัมผัสทั้งในรูปแบบจัดแสดงและรูปแบบที่ผสานเข้ากับการใช้งานพื้นที่ในโซนนี้โดยไม่รู้ตัว พร้อมจัดกิจกรรม พิเศษเพื่อกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ร่วมในพื้นที่ ให้ทุกคนได้นำไอเดียกลับไปใช้ได้

ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022

โซน my home Living Space : ครัวที่รองรับได้ทุกกิจกรรม

พบกับโซนใหม่พิเศษที่่จะทำให้คุุณสนุุกกับกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ ด้วยตัวเอง และไอเดียการออกแบบครัวมัลติฟังก์ชันที่สามารถเคลื่อนย้าย หรือปรับลดขยายเพื่อเพิ่มสัดส่วนพื้นที่การใช้งาน และยังสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเปลี่ยนห้องครัวให้เป็นห้องอเนกประสงค์ในแบบที่คุณคาดไม่ถึง ภายใต้การดูแลจาก “บ้านและสวน KITCHEN” ที่คุณพลาดไม่ได้

ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022

ซนสำนักพิมพ์บ้านและสวน

ยังคงยกร้านหนังสือบรรยากาศอบอุ่นท่ามกลางสวนสวย พร้อมคัดสรรหนังสือเพื่อคนรักบ้าน และสวนมาโดยเฉพาะ มีมุมสบายๆ พร้อมเก็บ ไอเดียดีๆ และร่วมกิจกรรมฟรีมากมาย

 • Garden Photo Booth มุมถ่ายรูปในสวนดีไซน์ ทันสมัยกลิ่นอายมินิมัลสุดชิค 4 สไตล์จากนักจัดสวนชั้้นนำ โดยคุุณศิริวิทย์ ริ้้วบำรุุง จาก Little Tree คุุณศุุภกิจ มีลาภ จากสุุขเย็นการ์เด้นท์ คุณฐาปนิต โชติกเสถียร จาก Murraya Garden คุุณธวัชชัย ศักดิกุล และคุุณพลอยทับทิม สุุขแสง จากกิ่่ง ก้าน ใบ
 • คลินิกโรคพืชและคลินิกดินและปุ๋ย ใครมีปัญหา เรื่องโรคต้นไม้ต่างๆ การดูแลต้นไม้ การปรับปรุง ดิน และการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง สามารถมาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาให้ความรู้กันทุกวัน
 • Aquascaping Contest กลับมาอีกครั้งกับการ ประกวดตู้ปลาสวยงามที่หลายคนชื่นชอบ พบกับ ตู้ไม้น้ำและปลาสวยงามแบบจัดเต็ม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตตู้ปลาสวยงามกับรางวัลขวัญใจมหาชน
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022
ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ 2022

เรื่องและภาพประกอบ : กองบรรณาธิการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

ผังจัดงานบ้านและสวนแฟร์ 2022

“การประกวดพรรณไม้” ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2022

ติดตามบ้านและสวน