รวม 5 แบบบ้านลาวสวยในกลิ่นอายโบราณ

tumnaan-5-759x1024

tumnaan-3-759x1024

tumnaan-10-759x1024

tumnaan-8-759x1024

3.ตำนานของแสงจันทร์

เรือนไม้หลังนี้ เคยเป็นทั้งบ้านและร้านค้า โดยข้างล่าใช้ค้าขาย ส่วนชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย เจ้าของบ้านเดิมเป็นคนลาวเชื้อสายจีน เรือนหลังนี้จึงมีกลิ่นอายของความเป็นจีนหลงเหลืออยู่ แต่ลักษณะโครงสร้างมีความคล้ายคลึงกับเรือนหลังอื่นๆ ที่ชั้นล่างเป็นตึกก่ออิฐฉาบปูน ส่วนชั้นบนเป็นเรือนไม้ มีโครงหลังคามุงกระเบื้อง ด้วยกฏระเบียบขององค์การยูเนสโก จึงทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวบ้านได้ โดยเฉพาะรูปทรงภายนอก

อ่านเพิ่มเติม : http://www.baanlaesuan.com/7634/house/tumnaan/