รวม 5 แบบบ้านลาวสวยในกลิ่นอายโบราณ

LET-LOVE-SUPPORT-CULTURE-BAAN-SAN-RAK-13

LET-LOVE-SUPPORT-CULTURE-BAAN-SAN-RAK-16

LET-LOVE-SUPPORT-CULTURE-BAAN-SAN-RAK-03

LET-LOVE-SUPPORT-CULTURE-BAAN-SAN-RAK-02

2.ปล่อยให้ความรัก อุ้มชูวัฒนธรรม บ้านแสนรักของ NITHAKONG SOMSANIT
หลวงพระบางได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลก จึงทำให้เมืองนี้มีกลิ่นอายความเป็นพื้นถิ่นอยู่มาก เช่นเดียวกับบ้านลาวหลังนี้ ที่มีลักษณะเป็นเรือนไม้เก่าสไตล์หลวงพระบาง เรือนไม้สักหลังนี้มีอายุเก่าแก่ถึง แปดสิบกว่าปี เป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง หน้าจั่วกรุไม้ฉลุลวดลายสวยงาม ซึ่งเจ้าของบ้านได้เปิดให้เด็กนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนดนตรีกันหลังเลิกเรียน ซึ่งเจ้าของบ้านได้บอกไว้ว่า “ที่นี่ไม่ใช่แกลเลอรี่ ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ แต่เป็น ‘บ้าน’ ดังนั้นเราก็อยากให้คนที่มาเยี่ยมหลวงพระบางรู้สึกว่ามาเที่ยวบ้านของชาวลาว สำคัญที่ว่ามาแล้วก็ควรเคารพซึ่งกันและกันไม่ไปทำลายวิถีชีวิตเดิมๆ ของเขา”

อ่านเพิ่มเติม : http://www.baanlaesuan.com/5601/house/let-love-support-culture-baan-san-rak/