หลากหลายสไตล์การจัด สวนครัว (1)

1. Charming balcony

มุม สวนครัว ริมระเบียงขนาดเล็กจัดตกแต่งแบบเรียบง่ายโดยเลือกใช้ชั้นขนาดย่อมวางกระถางต้นไม้และอุปกรณ์ทำสวน เพื่มเติมด้วยกระถางปลูกผักกินใบที่วางบนขอบระเบียงและพื้น ได้แก่ ปวยเล้ง กุยช่าย ผักกาด แสงจันทร์ เป็นต้น สิ่งสำคัญสำหรับการปลูกผักประเภทนี้คือ ควรได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอและใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีบำรุงใบอย่างสม่ำเสมอ

การตกแต่งสวนริมระเบียงนี้เน้นคุมโทนสีแบบธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของสีขาว การะถางดินเผา หรือจะของตกแต่งชิ้นเล็กชิ้นน้อย จึงทำให้บรรยากาศริมระเบียงรู้สึกผ่อนคลายและสบายตา สำหรับเทคนิคการจัดนั้น ควรเลือกขนาดของกระถางให้สัมพันธ์กันกับตำแหน่งที่ต้องวาง เช่น ชั้นบนสุดควรเลือกไม้กระถางขนาดเล็กเพื่อไม่ให้เกะกะสายตา ส่วนขอบระเบียงวางกระถางขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของผักและทำให้ไม่ล้มง่ายด้วย

สวนครัว Charming balcony

สวนครัว Charming balcony

garden tips

  • เพิ่มพื้นที่ให้ระเบียงขนาดเล็กโดยก่อขอบระเบียงให้กว้างขึ้นอีกนิดสำหรับวางต้นไม้ และใช้ประโยชน์จากเหล็กดัดโดยติดชั้นวางต้นไม้เพิ่มเติม
  • ข้อควรระวังของสวนระเบียงคือ อาจจะได้รับแสงไม่เพียงพอ หากระเบียงค่อนข้างร่ม แนะนำให้ปลูกพืชทนร่มได้ดีเช่น ผักชี หอมเล็ก ขิง ข้าพลู กะเพราะ เป็นต้น
  • บริเวณสวนริมระเบียงมักจะมีลมแรง พืชอาจจะสูญเสียน้ำได้ง่าย จึงควรรดน้ำในปริมาณที่มากขึ้นอีกนิด

สวนครัว

2. In the bathtub

อ่างอาบน้ำเก่าที่ไม่ใช้ง่านแล้วสามารถนำมาใช้แทนภาชนะปลูกต้นไม้โดยวางเรียงต่อๆกัน ใช้ปลูกพืชผักรับประทานใบ เช่น กวางตุ้งฮ่องเต้ และ ผักกาดขาว ลักษณะการปลูกผักโดยใช้ภาชนะขนาดใหญ่เหมาะสำหรับบ้านที่ไม่มีพื้นดินสำหรับปลูกต้นไม้ อาจดัดแปลงเป็นกระบะไม้ ถังพลาสติกผ่าครึ่ง หรือภาชนะอื่นๆทดแทน ควรคำนึงถึงเรื่องการระบายน้ำ วัสดุปลูกควรมีธาตุอาหารเพียงพอ และการเว้นช่วงปลูกพืชแต่ละชุด

สวนครัว In the bathtub

สวนครัว In the bathtub

garden tips

  • หากภาชนะที่นำมามีก้นลึกมาก แนะนำให้หนุนพื้นขึ้นเพื่อประหยัดวัสดุปลูก ตัวอย่างอ่างอาบน้ำนี้ใช้ไม้ไผ่วางเป็นระยะและปูแผ่นไม้ทับ โดยเหลือความลึกอย่างน้อย 30 เซนติเมตร หากเก็บเกี่ยวผักไปแล้วแต่ละชุด ควรตากดินทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ และใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มธาตุอาหารก่อนปลูกผักชุดใหม่

สวนครัว In the bathtub

3. Mini corner

พืชผักที่ช่วยแต่งกลิ่นให้อาหารส่วนใหญ่มักจะใช้ในจำนวนเล็กน้อย ลองหาพืชผักเหล่านี้มาปลูกไว้ใกล้ครัวสามารถหยิบฉวยใช้ได้ทันที ก็อาจช่วยให้การทำอาหารสะดวกขึ้นไม่น้อย ตัวอย่างสวนครัวขนาดเล็กมุมนี้มีพืชผักเพียงไม่กี่ชนิด เน้นประเภทที่ใช้งานบ่อย เช่น ตะไคร้ ผักชีฝรั่ง สะระแหน่ ปลูกในถังใบเก่าและยางรถยนต์เหลือใช้ อาจเลือกปลูกผักประเภทที่ทำอาหารเฉพาะอย่าง เช่น ข่า พริก มะกรูด ผักชี โหระพา กะเพรา

สวนครัว Mini corner

garden tips

  • การเด็ดสะระแหน่บ่อยๆจะช่วยให้ทรงพุ่มไม่ยืดยาวเกินไป และแตกใบใหม่ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ก้านสะระแหน่ที่เหลือใช้สามารถนำไปปักชำเพื่อขยายจำนวนได้
  • การปลูกตะไคร้โดยใช้วิธีแยกกอหรือใช้ต้นตัดใบออกให้เหลือติดโคนต้นเล็กน้อย นำไปปักชำบริเวณที่ต้องการ
  • พืชผักประเภทมีกลิ่น เช่น ตะไคร้ โหระพา กะเพรา มักไม่พบแมลงมารบกวนมากนัก จึงอาจปลูกพืชเหล่านี้ร่วมกับพืชที่พบปัญหาแมลงรบกวนบ่อยๆเพื่อช่วยไล่แมลงทางอ้อม

สวนครัว Mini corner

สวนครัว Mini corner