รวม ‘แบบบ้านไทยใต้ถุนสูง’ น่าอยู่ทุกหลัง

แบบบ้านไทยใต้ถุนสูง3: บ้านไทยสไตล์กึ่งโมเดิร์น

หลังต่อมาของคุณเล็ก ภาณุพงศ์ และคุณไก่ บุศกร หริรักษ์ น่าสนใจที่การผสมผสานบริบทของการออกแบบสไตล์ดิบเข้าไป ได้แก่ การใช้ปูนเปลือย (แบบบ้านปูนเพิ่มเติมคลิกที่นี่) ในหลายๆ องค์ประกอบ ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมของบ้านยิ่งน่าสนใจมากขึ้น

แบบบ้านไทยใต้ถุนสูง กึ่งโมเดิร์น

แบบบ้านไทยใต้ถุนสูง กึ่งโมเดิร์น

แบบบ้านไทยใต้ถุนสูง กึ่งโมเดิร์น

แบบบ้านไทยใต้ถุนสูง กึ่งโมเดิร์น

บ้านสองชั้นออกแบบให้ยกพื้นสูงเพื่อป้องกันความชื้นจากดินและน้ำท่วม (บริเวณที่ตั้งเคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ผู้ออกแบบจึงใส่ใจกับเรื่องนี้) ตัวอาคารขนานไปในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เพื่อการรับลมธรรมชาติจากทิศใต้ได้ดี ตัวบ้านไม่กว้างนักแต่ออกแบบให้ยาวและสูง ปกคลุมด้วยหลังคาขนาดใหญ่ที่มีชายคายื่นยาวทั้งสองด้าน เพื่อการระบายน้ำฝนได้ดี อาคารภายนอกทั้งหมดเป็นสีเทาสไตล์ปูนเปลือย ตัดกับสีน้ำตาลอมส้มของพื้นไม้ หน้าต่างไม้ และหลังคากระเบื้องดินเผา ซึ่งมีคุณสมบัติคายความร้อนได้ดี ช่วยให้บ้านเย็นสบายแม้ในช่วงกลางวัน จุดเด่นที่น่าสนใจของบ้านนี้คือการออกแบบผนังช่องเปิดทางทิศใต้เป็นหน้าต่างบานไม้สักขนาดใหญ่หลายบาน ส่วนด้านทิศเหนือก่ออิฐช่องลมเป็นผนังขนาดใหญ่ ในตอนกลางวันก็เปิดหน้าต่างไม้เพื่อรับลม ทำให้เกิดการระบายอากาศภายในบ้านระหว่างทิศเหนือกับใต้ รับลมหลบร้อนน่าพักผ่อนได้เป็นอย่างดี
ออกแบบโดย: คุณกบ บัณฑิต กนิษฐคนธ์
ภาพโดย: ฤทธิรงค์ จันทองสุข, สิทธิศักดิ์ น้ำคำ
เพิ่มเติมเนื้อหาและภาพคลิก บ้านไทยไม้และปูนเปลือยเปิดโล่ง

 

<< บ้านไทยใต้ถุนสูงแบบที่ 4 >>