วิธีรดน้ำต้นไม้

เคล็ดลับและวิธีรดน้ำต้นไม้อย่างถูกต้อง ซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน!

วิธีรดน้ำต้นไม้
วิธีรดน้ำต้นไม้

สิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการจัดสวนคือไม้นานาพันธุ์แต่ที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการดูแลต้นไม้เหล่านั้นให้สวยงามตลอดปี วิธีรดน้ำต้นไม้

เพราะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่ต่างอะไรกับสมาชิกคนหนึ่งในบ้าน เจ้าของสวนจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและการดูแลอย่างต่อเนื่อง หากละเลยก็อย่าหวังว่าจะได้ชมดอกชิมผลให้ชื่นใจ รวมถึงการดูแลเอาใจใส่เกินความต้องการก็อาจทําให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าพอใจนัก โดยเฉพาะเรื่องของ วิธีรดน้ำต้นไม้ ซึ่งมีเทคนิคแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช

สาหร่ายฉัตรน้อยเป็นต้นไม้น้ำจึงต้องการน้ำมากกว่าต้นไม้ทั่วไป จึงจำเป็นต้องรดน้ำอยู่เสมอร่วมกับปลูกในภาชนะที่น้ำขังได้

รดน้ำมากก็ตาย น้อยก็ตายจะทําอย่างไรดี

วิธีรดน้ําต้นไม้ เป็นงานที่ต้องทําทุกวัน วันละ1-2ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น หากรดน้ําในช่วงเย็นควรเลือกเวลาที่ยังมีแสงแดดอ่อนๆ สาดส่อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความอับชื้น ทั้งยังเป็นช่วงที่พืชสามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไปใช้บํารุงต้นได้ด้วย แต่หากวันใดฝนตกชุกก็ไม่ควรรดน้ําเพิ่ม สิ่งสําคัญคือ ระวังอย่าให้น้ํามากหรือน้อยเกินไป เพราะถ้ามากไปดินจะแฉะจนทําให้รากเน่า ต้นตายได้ โดยเฉพาะกระบองเพชรและไม้อวบน้ําต่างๆ แต่ถ้าให้น้ําน้อยเกินไปกับพืชที่ชอบความชุ่มชื้น เช่น เฟินและไม้ใบบางชนิด ก็จะทําให้เติบโตได้ไม่สมบูรณ์ และอาจตายได้ในที่สุด

วิธีรดน้ําต้นไม้
ช่วงเช้าเหมาะกับรดน้ำต้นไม้ที่ไม่ชอบน้ำท่วมขัง ขณะที่หากรดน้ำต้นไม้ในช่วงเย็นเหมาะกับต้นไม้ที่ชอบความชุ่มชื้น

ในช่วงฤดูร้อนซึ่งมีแสงแดดจัด อากาศร้อน ควรให้น้ําอย่างสม่ําเสมอ บางวันที่อากาศร้อนมากควรเพิ่มการให้น้ําในช่วงบ่าย หรือเพิ่มระบบพ่นหมอกเพื่อเพิ่มความชื้นให้พรรณไม้ด้วย

สําหรับ วิธีรดน้ําต้นไม้ ที่ปลูกประดับในอาคารก็มีเทคนิคการรดน้ําที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะไม้ประดับที่ปลูกบริเวณที่ได้รับแสงน้อย ให้หมั่นสังเกตดินในกระถาง หากดินยังเปียกอยู่แสดงว่ายังไม่ถึงเวลาให้น้ํา การปล่อยให้ดินชื้นแฉะอยู่เสมออาจเป็นสาเหตุทําให้รากเน่าได้และควรมีจานรองกระถางรองไว้ด้วยเพื่อความสะอาด หรือโรยกรวดรองก้นกระถางเพื่อไม่ให้รากพืชแช่น้ําในกรณีที่รดน้ํามากเกินไป นอกจากนี้ควรนําต้นไม้ออกมาฉีดพ่นน้ําล้างลําต้นและใบบ้างเพื่อไม่ให้ฝุ่นจับ

วิธีรดน้ำต้นไม้

วิธีประหยัดการใช้น้ําในสวน

มีหลายวิธีที่ช่วยประหยัดการใช้น้ําในสวน เช่น การปลูกต้นไม้ตามลําดับชั้น โดยปลูกไม้แขวน ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินลดหลั่นกัน เมื่อรดน้ําจากต้นที่อยู่บนสุด น้ําจะไหลลงสู่เบื้องล่าง ต้นไม้จึงได้รับน้ํากันอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ําที่เหลือจากกิจกรรมต่างๆในบ้าน เช่น น้ําสุดท้ายที่เหลือจากการซักผ้าก็นํามาผสมน้ําใช้รดต้นไม้ในสวนได้ น้ําดังกล่าวจะมีสารฟอสเฟตเจือปนอยู่ซึ่งมีส่วนช่วยให้พืชออกดอก แต่ควรใช้แบบเจือจางเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อพื

Tips

  • ควรรดน้ําจนกว่าจะมีน้ําซึมผ่านก้นกระถาง เพราะแสดงว่าน้ําได้เข้าไปทั่วทุกส่วนของดินแล้ว
  • ลองใช้มือสัมผัสที่ผิวดิน ถ้ายังชื้นอยู่ก็ไม่ต้องรดน้ําเพิ่ม
  • ถ้าที่ผิวดินมีตะไคร่เกาะอยู่แสดงว่าดินแฉะเกินไป
  • ถ้ารดน้ําแล้วยังมีน้ําขังบนผิวดินแสดงว่าดินแน่นเกินไป ควรเปลี่ยนดินใหม่ เพราะอาจทําให้รากเน่าได้
  • กรณีไม่อยู่บ้านนานๆ ควรรดน้ําต้นไม้ให้ชุ่มก่อนออกจากบ้าน หากเป็นไม้กระถางให้หาผ้าชุบน้ําวางบนผิวดินเพื่อช่วยรักษาความชื้น
วิธีรดน้ําต้นไม้
ระบบให้น้ำอัตโนมัติก็เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคนที่ไม่มีเวลารดน้ำ แต่ก็ทำให้อาจมีบริเวณที่น้ำเข้าไปไม่ถึงและได้น้ำไม่สม่ำเสมอกัน

เรื่อง : “อังกาบดอย”

ภาพ : ฤทธิรงค์, อภิรักษ์

วิธีรดน้ำต้นไม้แบบประหยัดน้ำด้วย ระบบน้ำหยด และผองเพื่อน

รดน้ำต้นไม้ ทุกวันแต่ทำไม เหี่ยว เฉา แห้ง ตาย ต้องรดน้ำอย่างไรจึงถูกวิธี?

ติดตามเพจบ้านและสวนได้ที่ www.facebook.com/baanlaesuanmag