รางวัล 10 บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2558

ในปี 2558 ที่ผ่านมาทางนิตยสารกลุ่มบ้านและการตกแต่งในเครืออมรินทร์ฯ ประกอบด้วยนิตยสารบ้านและสวน room และ my home รวมถึงหนังสือจากสำนักพิมพ์บ้านและสวน ได้จัดอันดับ รางวัล 10 แบบบ้านน่าอยู่ และ 10 สวนสวยแห่งปี 2558

ซึ่ง 10 รางวัล แบบบ้านน่าอยู่ ต่างมีเอกลักษณ์และสไตล์ที่แตกต่างกัน แต่ทุกหลังแสดงถึงความเป็นตัวเจ้าของบ้านได้อย่างชัดเจน จนได้มาเป็นรางวัล บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2558 จะมีหลังไหนเป็น บ้านน่าอยู่ ในใจคุณบ้างไปดูกันเลย

บ้านน่าอยู่ my home
คุณวศิน มหาพล จากนิตยสาร my home ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558
บ้านน่าอยู่ my home
คุณเบญจพร ฮันท์ จากนิตยสาร my home ฉบับเดือนเมษายน 2558
บ้านน่าอยู่ room
คุณภัทท สหวัฒน์ จากนิตยสาร room ฉบับเดือนเมษายน 2558
บ้านน่าอยู่ room
คุณคิริน ชัยชนะ และคุณณิชรัตน์ ชัยสงวนจิรกุล ออกแบบโดย KIRIN design & living จากนิตยสาร room ฉบับเดือนกรกฎาคม 2558
บ้านน่าอยู่ บ้านและสวน
คุณสุรีย์ ศิริวัจนางกูร ออกแบบโดยบริษัทสถาปานิก ไอดิน จำกัด จากนิตยสารบ้านและสวน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558
บ้านน่าอยู่ บ้านและสวน
คุณจรัสศรี ศรีบำรุงเกียรติ ออกแบบโดยคุณนันทพงศ์ เลิศมณีทวีทรัพย์ จากนิตยสารบ้านและสวน ฉบับเดือนตุลาคม 2558
บ้านน่าอยู่ บ้านและสวน
คุณพร้อม ด้วงไข่ จากนิตยสารบ้านและสวน ฉบับเดือนกันยายน 2558
บ้านน่าอยู่ บ้านและสวน
คุณแดเนียล – คุณปิยะวรรณ แวลลีย์ ออกแบบโดยคุณสาริน นิลสนธิ จากนิตยสารบ้านและสวน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2558
บ้านน่าอยู่ บ้านและสวน
คุณนภาภรณ์ – คุณวิชัย โพธิรัชต์ จากนิตยสารบ้านและสวน ฉบับเดือนสิงหาคม 2558
บ้านน่าอยู่ บ้านและสวน
ดร.ชนะ รุ่งโรจน์ธนกุล ออกแบบโดยคุณบุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์ จากนิตยสารบ้านและสวน ฉบับเดือนมีนาคม 2558