TSX

4 วัสดุน่าใช้จากงาน TSX กับการออกแบบนิทรรศการอย่างไรให้ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

TSX
TSX

ในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX)” บริเวณชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ นั้น นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม และนิทรรศการจากหลากหลายองค์กรที่พุ่งเป้าไปยังจุดประสงค์เดียวกัน นั่นก็คือ “ความยั่งยืนของไทย” ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเศรฐกิจ

สิ่งที่ทุก ๆ คนจะต้องเห็นตั้งแต่เดินเข้าภายในงาน แต่อาจจะไม่ทันสังเกตเลยก็คือ “โครงสร้างและวัสดุจัดแสดง” ในงานทั้งหมดนั้น แท้จริงก็คิดมาเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเช่นเดียว

TSX
งานนี้เป็นความร่วมมือกันครั้งสำคัญขององค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของไทย นำโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รวมถึงเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) และเหล่าพันธมิตร เพื่อจัดแสดงแนวทางในการจัดการและแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารโครงการด้านความยั่งยืน และการลดผลกระทบที่เกิดแก่สังคมในวงกว้าง

4 วัสดุหลักในการจัดพื้นที่ของ TSX นั้น ประกอบไปด้วย 1. นั่งร้านแบบ Modular 2. ไม้ไผ่ไม้รวกและลำอ้อ 3. ผ้า และ 4. เฟอร์นิเจอร์จากกระดาษลัง ซึ่งคิดมาตั้งแต่แรกเลยทีเดียวว่าวัสดุเหล่านี้ใช้พลังงานในการผลิตที่ต่ำ สามารถจัดการได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือก่อสร้างใดๆ ทั้งยังสามารถใช้ซ้ำได้เรื่อยๆ

นั่งร้านแบบ Modular วัสดุเหล่านี้ใช้พลังงานในการประกอบที่ต่ำ สามารถจัดการได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือก่อสร้างใดๆ ทั้งยังสามารถใช้ซ้ำได้เรื่อยๆ ซึ่งนั่งร้านแบบ Modular นั่นตอบโจทย์ได้ครบทุกข้อ
นั่งร้านแบบ Modular วัสดุเหล่านี้ใช้พลังงานในการประกอบที่ต่ำ สามารถจัดการได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือก่อสร้างใดๆ ทั้งยังสามารถใช้ซ้ำได้เรื่อยๆ ซึ่งนั่งร้านแบบ Modular นั่นตอบโจทย์ได้ครบทุกข้อ

ซึ่งนั่งร้านแบบ Modular นั่นตอบโจทย์ได้ครบทุกข้อ ส่วนไม้ไผ่ไม้รวกและต้นอ้อที่นำมาใช้นั้น เป็นวัสดุธรรมชาติที่ผลิตมาจากพืชโตเร็ว (พืชในวงศ์หญ้า) ทั้งยังแข็งแรงสามารถใช้จัดนิทรรศการได้อย่างดี มากกว่านั้น ไผ่เหล่านี้ทางผู้จัดได้ติดต่อมาจากชุมชนเพื่อกระจายรายได้และงานสู่ชาวบ้าน และเมื่อสิ้นสุดงาน TSX ไม้ไผ่เหล่านี้ก็จะถูกส่งกลับไปยังชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไปเช่นเดียวกัน

ไม้ไผ่ไม้รวกและต้นอ้อที่นำมาใช้นั้น เป็นวัสดุธรรมชาติที่ผลิตมาจากพืชโตเร็ว(พืชในวงศ์หญ้า)ทั้งยังแข็งแรงสามารถใช้จัดนิทรรศการได้อย่างดี มากกว่านั้น ไผ่เหล่านี้ทางผู้จัดได้ติดต่อมาจากชุมชนเพื่อกระจายรายได้และงานสู่ชาวบ้าน และเมื่อสิ้นสุดงาน TSX ไม้ไผ่เหล่านี้ก็จะถูกส่งกลับไปยังชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไป
ไม้ไผ่ไม้รวกและต้นอ้อที่นำมาใช้นั้น เป็นวัสดุธรรมชาติที่ผลิตมาจากพืชโตเร็ว(พืชในวงศ์หญ้า) ทั้งยังแข็งแรงสามารถใช้จัดนิทรรศการได้อย่างดี มากกว่านั้นไผ่เหล่านี้ทางผู้จัดได้ติดต่อมาจากชุมชนเพื่อกระจายรายได้และงานสู่ชาวบ้าน และเมื่อสิ้นสุดงาน TSX ไม้ไผ่เหล่านี้ก็จะถูกส่งกลับไปยังชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไป

ส่วนผ้าที่นำมาใช้ตกแต่งนั้นก็มีความพิเศษไม่แพ้กันเพราะเกิดจากความร่วมมือกับ Moreloop แพลตฟอร์มธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ระบบเศรษฐกิจที่มีแนวคิดหมุนเวียนใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน โดยที่ผ้าเหล่านี้ได้มาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำผ้าส่วนเกินจากโรงงานมาใช้ประโยชน์ที่ TSX ก่อนจะส่งต่อให้นำไปใช้งานที่มีประโยชน์ต่อไปหลังจากนี้

ผ้าที่นำมาใช้ตกแต่งนั้นก็มีความพิเศษไม่แพ้กันเพราะเกิดจากความร่วมมือกับ Moreloop แพลตฟอร์มธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ระบบเศรษฐกิจที่มีแนวคิดหมุนเวียนใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน โดยที่ผ้าเหล่านี้ได้มาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำผ้าส่วนเกินจากโรงงานมาใช้ประโยชน์ที่ TSX ก่อนจะส่งต่อให้นำไปใช้งานที่มีประโยชน์ต่อไปหลังจากนี
ผ้าที่นำมาใช้ตกแต่งนั้นก็มีความพิเศษไม่แพ้กันเพราะเกิดจากความร่วมมือกับ Moreloop แพลตฟอร์มธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ระบบเศรษฐกิจที่มีแนวคิดหมุนเวียนใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน โดยที่ผ้าเหล่านี้ได้มาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำผ้าส่วนเกินจากโรงงานมาใช้ประโยชน์ที่ TSX ก่อนจะส่งต่อให้นำไปใช้งานที่มีประโยชน์ต่อไปหลังจากนี

TSX

และส่วนสุดท้ายนั่นก็คือเฟอร์นิเจอร์จากกระดาษลังนั้น ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานในแบบนิทรรศการ เพราะเบา เคลื่อนย้ายง่าย สามารถใช้ซ้ำได้ และที่สำคัญสามารถรีไซเคิลได้ง่ายเช่นกัน

เฟอร์นิเจอร์จากกระดาษลังนั้น ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานในแบบนิทรรศการ เพราะเบา เคลื่อนย้ายง่าย สามารถใช้ซ้ำได้ และที่สำคัญสามารถรีไซเคิลได้ง่ายเช่นกัน
เฟอร์นิเจอร์จากกระดาษลังนั้น ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานในแบบนิทรรศการ เพราะเบา เคลื่อนย้ายง่าย สามารถใช้ซ้ำได้ และที่สำคัญสามารถรีไซเคิลได้ง่ายเช่นกัน

จะเห็นได้ว่า แม้แต่การออกแบบเลือกใช้วัสดุในนิทรรศการและการจัดแสดงก็ยังใส่ใจในที่มาและที่ไปของวัสดุทั้งหมด เพื่อเป็นแบบอย่างของความยั่งยืนที่สามารถทำได้จริง ซึ่งในการจัดแสดงนั้นก็ยังมีวัสดุ วิธีการ ธุรกิจ และหลักคิดเพื่อความยั่งยืนให้ทุกท่านได้รับชมอีกมากมายเลยทีเดียว

สามารถชมนิทรรศการทั้งหมดนี้ได้ทุกวัน ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2563 นี้ สำรวจกิจกรรมและไฮไลต์น่าสนใจได้ที่ https://www.thailandsustainabilityexpo.com

งานนี้เป็นความร่วมมือกันครั้งสำคัญขององค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของไทย นำโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รวมถึงเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) และเหล่าพันธมิตร เพื่อจัดแสดงแนวทางในการจัดการและแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารโครงการด้านความยั่งยืน และการลดผลกระทบที่เกิดแก่สังคมในวงกว้าง