บ้านและสวน | EP 21

ช่วงบ้าน “K.Krit Residence”

เจ้าของ คุณกฤต เจนพานิชการ

ออกแบบ คุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ – คุณกิตติชนม์ ภูเกียรติก้อง Octane Arechitect & Design

ช่วงสวน “สวนสุขภาพดี”

เจ้าของและออกแบบ คุณสิทธิชัย จงประสบธรรม

ช่วงสรรหา “SCG CIRCULAR WAY”

ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34

ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV