รวม 100 นักจัดสวนและบริษัทรับ ออกแบบสวน

ในการ จัดสวน ออกแบบสวน บ่อยครั้งที่เราไม่สามารถจัดได้เองจำเป็นต้องหาผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้มาทำเนื่องจากการจัดสวน บางส่วนต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์

สำหรับผู้ที่กำลังจะ จัดสวน และมองหาบริษัทรับจัดสวน รับออกแบบสวน ออกแบบภูมิทัศน์ ต้องเลือกดี ๆ ว่าเหมาะกับบริษัทที่ให้บริการแบบไหน ซึ่งอาชีพที่เกี่ยวกับการจัดสวน ออกแบบสวน ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มบุคคล 4 กลุ่มด้วยกันคือ

บริษัทรับออกแบบสวน นักจัดสวน ภูมิสถาปนิก

1 Landscape Architecture หรือภูมิสถาปนิก

เรียนจบด้านงานแลนด์สเคปโดยตรง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกับสถาปนิก สามารถเซ็นรับรองแบบก่อสร้างที่ต้องขออนุญาตได้ งานโปรเจ็คต์ขนาดใหญ่จึงมักจะใช้ภูมิสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบสวนให้ ซึ่งงานของภูมิสถาปนิกไม่ใช่แค่ออกแบบตำแหน่งจัดวางพื้นที่เท่านั้น แต่ภายใต้งานออกแบบยังคำนึงถึงการเปลี่ยนพื้นที่ว่างมาเป็นพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม เพื่อการใช้งานที่ครบถ้วนและเกิดประโยชน์สูงสุด และสืบเนื่องไปถึงการช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นเพื่อลดมลพิษในสภาพแวดล้อม ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น แก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและพื้นที่สีเขียว รวมถึงการช่วยเลือกและดูแลต้นไม้ให้อยู่ในที่ๆ เหมาะสมและสภาพแวดที่เหมาะสมเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์
รู้จักภูมิสถาปนิกเพิ่มเติมได้ที่ : TALA สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย http://www.tala.or.th

บริษัทรับออกแบบสวน นักจัดสวน

2 Garden Designer หรือนักออกแบบสวน

เรื่องจัดสวนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การรู้จักต้นไม้ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีพรสวรรค์ในด้านออกแบบ ก็สามารถเป็นนักจัดสวนได้ แต่ความสามารถก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วย ความชำนาญในการแก้ปัญหาในสวน การเลือกต้นไม้ และรูปแบบความสวยงามจะแตกต่างตามสไตล์ หากชั่วโมงบินสูงฝีมือก็ย่อมพัฒนาไปพร้อมๆ กับอัตราราคาค่าจ้างด้วยเช่นกัน

บริษัทรับออกแบบสวน นักจัดสวน นักพืชสวน

3 Horticulturist หรือนักพืชสวน

เป็นกลุ่มอาชีพที่เราไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นัก แต่อาชีพนี้เป็นกลุ่มที่รู้จักต้นไม้มากด้วยการศึกษาทางด้าน Horticulture ซึ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งการปลูกพืชผลและพืชสวนต่างๆ ทั้งการขยายพันธุ์ การเพาะปลูก การผลิตผลทางเกษตรกรรม การปรับปรุงพันธุ์พืช งานวิศวกรรมพืชศาสตร์ ชีวเคมีพืช สรีรวิทยาของพืช และรวมไปถึงการจัดภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามด้วย

4 ร้านจำหน่ายต้นไม้

นักจัดสวนที่เติบโตมาจากร้านจำหน่ายต้นไม้จะมีทักษะในการเลือกต้นไม้ค่อนข้างสูง เนื่องจากคลุกคลีกับต้นไม้มานาน สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าที่มาซื้อต้นไม้ได้ ซึ่งต่อยอดจากตรงนี้จนรับจัดสวนไปได้อีกทาง

•ค่าจ้างจัดสวน นักจัดสวนคิดราคาอย่างไร ??
•รู้จักสัญญาจ้างนักจัดสวน บริษัทรับจัดสวน จะได้ไม่โดนเอาเปรียบ

การเลือกนักจัดสวนที่มาจากกลุ่มอาชีพนั่นขึ้นอยู่กับรูปแบบงานด้วย ซึ่งเกี่ยวพันธ์กับความถนัดและประสบการณ์ของนักจัดสวนโดยตรง อย่างเช่นหากอยากจัดสวนในรีสอร์ตขนาดใหญ่นักภูมิสถาปนิกคือตัวเลือกแรกที่ควรพิจารณาซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการทำงานอื่นๆ มีความคล่องตัว ทั้งการออกแบบภูมิทัศน์ การจัดการพื้นที่ การจัดระบบนิเวศภายในโครงการ รวมถึงการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดใหญ่ด้วย แต่หากอยากจัดสวนรอบบ้าน สวนขนาดเล็ก สวนหย่อมไม่ใหญ่มาก นักออกแบบจัดสวนย่อมมีความถนัดและเข้าใจในมุมมองขนาดเล็กและเข้าใจดีเทลยิบหย่อยของสวนบ้านได้ดีและรวดเร็วกว่า

แต่สำหรับใครที่กำลังมองหานักจัดสวน มาดูกันเลยว่า ทั้ง 100 บริษัทและนักจัดสวนที่รวบรวมมานี้มีผลงานแบบที่น่าสนใจมากเพียงใด